Hopp til hovedinnholdet

Teknologi og digitalisering

Teknologi og digitale løsninger utgjør ryggraden i moderne næringsvirksomhet og er gjerne tett integrert med virksomhetens forretningsprosesser. Vi bistår norsk næringsliv i svært komplekse teknologi- og digitaliseringsprosjekter fra begynnelse til slutt.

Utvikling, implementering og bruk av ny teknologi møter en rekke regulatoriske utfordringer. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å lose våre klienters teknologiprosjekter gjennom disse utfordringene.

Vi har betydelig kompetanse og erfaring knyttet til anskaffelse og utvikling av teknologiske løsninger, hvordan tekniske løsninger bør innrettes for å oppfylle rettslige krav, herunder krav til personvern (GDPR), informasjonssikkerhet, e-handel og annen elektronisk samhandling.  

Teknologi og digitalisering handler også i betydelig grad om samarbeid og kunnskapsoverføring. Vi har omfattende erfaring knyttet til teknologioverføringsprosjekter, både gjennom forsknings- og utviklingsavtaler, joint ventures, lisensavtaler eller som ledd i selskapstransaksjoner.

Komplekse teknologiprosjekter kan gi opphav til tvister med tilsvarende kompleksitet. Strategi og håndtering av risiko er avgjørende for at slike tvister finner gode løsninger. Vi har ledet arbeidet med noen av de største og mest komplekse teknologitvister som har vært ført for norske domstoler. I tillegg bistår vi jevnlig våre klienter med håndheving av egne immaterielle rettigheter og i spørsmål om potensielle krenkelser av andres rettigheter.

Vi bistår med

  • Personvern
  • IT-kontrakter – digitalisering, outsourcing og skytjenester
  • Teknologioverføring og transaksjoner
  • Immaterialrett
  • Tvisteløsning
Kontaktpersoner
Profile image of Gry Hvidsten
Partner
E-post ghv@wr.no

Les flere artikler om Teknologi og digitalisering

15.02.2024

Towards safe, ­reliable and human-centred AI

The EU’s Artificial Intelligence (AI) Act marks a global first, introducing rules for the use and provision of AI systems. At the heart is a commitment to fostering trust in AI to unlock and maximise the vast social and ­economic possibilities offered by these technologies.

15.02.2024

Managing cyber risk

All companies face the risk of cyber-attacks. In general, the question is when and not if an attack will strike. Companies should therefore strengthen their cyber resilience and implement robust measures to be prepared to handle all aspects of an attack if/when it occurs.

05.12.2023

4 – Artificial Intelligence Act: Safe, reliable and human-centred artificial intelligence

The proposal for regulating artificial intelligence by the European Commission marks a global first, introducing a comprehensive legal structure in this domain. This Act targets both AI system providers and users, emphasising significant penalties for non-compliance — potentially up to 40 million Euros or 7% of the total annual turnover. This underscores the importance of adherence to these regulations. At the heart of the Act is a commitment to fostering trust in artificial intelligence, a cornerstone deemed essential for unlocking and maximising the vast social and economic possibilities offered by AI technologies

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner