Hopp til hovedinnholdet

Teknologi og digitalisering

Teknologi og digitale løsninger utgjør ryggraden i moderne næringsvirksomhet og er gjerne tett integrert med virksomhetens forretningsprosesser. Vi bistår norsk næringsliv i svært komplekse teknologi- og digitaliseringsprosjekter fra begynnelse til slutt.

Utvikling, implementering og bruk av ny teknologi møter en rekke regulatoriske utfordringer. Våre advokater har den nødvendige spisskompetansen til å lose våre klienters teknologiprosjekter gjennom disse utfordringene.

Vi har betydelig kompetanse og erfaring knyttet til anskaffelse og utvikling av teknologiske løsninger, hvordan tekniske løsninger bør innrettes for å oppfylle rettslige krav, herunder krav til personvern (GDPR), informasjonssikkerhet, e-handel og annen elektronisk samhandling.  

Teknologi og digitalisering handler også i betydelig grad om samarbeid og kunnskapsoverføring. Vi har omfattende erfaring knyttet til teknologioverføringsprosjekter, både gjennom forsknings- og utviklingsavtaler, joint ventures, lisensavtaler eller som ledd i selskapstransaksjoner.

Komplekse teknologiprosjekter kan gi opphav til tvister med tilsvarende kompleksitet. Strategi og håndtering av risiko er avgjørende for at slike tvister finner gode løsninger. Vi har ledet arbeidet med noen av de største og mest komplekse teknologitvister som har vært ført for norske domstoler. I tillegg bistår vi jevnlig våre klienter med håndheving av egne immaterielle rettigheter og i spørsmål om potensielle krenkelser av andres rettigheter.

Vi bistår med

  • Personvern
  • IT-kontrakter – digitalisering, outsourcing og skytjenester
  • Teknologioverføring og transaksjoner
  • Immaterialrett
  • Tvisteløsning
Kontaktpersoner
Profile image of Gry Hvidsten
Partner
E-post ghv@wr.no

Les flere artikler om Teknologi og digitalisering

Cover image of article "Hvem er ansvarlig når bruk av AI leder til skade?"
21.09.2023

Hvem er ansvarlig når bruk av AI leder til skade?

Kunstig intelligens (AI) er i ferd med å revolusjonere måten vi utfører oppgaver på, fra å diagnostisere pasienter, til å kjøre biler eller svare på eksamensoppgaver. Den økende bruken av AI har et enormt potensial og kan forenkle og forbedre både dagligdagse og samfunnskritiske oppgaver. Men AI kan også ha flere uheldige konsekvenser.

Cover image of article "AI og rettssystemet: Kampen om opphavsrett i AI-æraen"
24.04.2023

AI og rettssystemet: Kampen om opphavsrett i AI-æraen

Kunstig intelligens, som ChatGPT og GPT-4, er teknologi som utfordrer den etablerte rettstilstanden. I disse dager pågår rettssaker som bør interessere immaterialrettsadvokater.

Cover image of article "Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukervernlovgivning"
02.03.2023

Kraftig økning i bøter for brudd på forbrukervernlovgivning

Den 14. februar 2023 trådte forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven i kraft. Forskriften er tilgjengelig nedenfor. Etter forskriften kan det ilegges overtredelsesgebyrer for inntil 4 % av selskapets årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner, der det høyeste beløpet anvendes.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner