Hopp til hovedinnholdet

Statens standardavtaler for skytjenester – SSA-«lille sky» på høring

27.06.2021

SSA-sky har fått en søster. SSA-«lille sky» er på høring. Wikborg Rein har bistått DFØ i arbeidet.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) publiserte rett etter påske en ny standardavtale for skytjenester (SSA-sky). Nå er den lille skyavtalen, SSA-«lille sky» lagt ut på åpen høring. Wikborg Rein har bistått DFØ i arbeidet med begge avtalene.

Hva er forskjellen på disse avtalene? SSA-Sky er beregnet for tilrettelegging, innføring og forvaltning av komplekse skytjenester levert på standardvilkår, og den kan inkludere anskaffelse av selve skytjenesten. SSA-«lille sky» derimot, er laget for anskaffelse av skytjenester levert på standardvilkår, og kan inkludere tilleggstjenester i mindre omfang. Eksempler på slike tilleggstjenester kan være opplæring, oppsett av enkle standardintegrasjoner og senere vedlikehold av disse.

Det er samme overordnede struktur i begge avtalene. Det er samme grunnstruktur og opplegg som SSA for øvrig (kap. 1-4), men kapitler som tidligere var separate for kunde og leverandør (kap. 5-7 om partenes plikter og kap. 11-12 om mislighold) er slått sammen etter tema. Videre er bilagsstrukturen den samme som i SSA for øvrig.

På samme måte som i SSA-sky, har leverandøren avgrenset ansvar for skytjenestene som leveres på standardvilkår, men fullt ansvar for sine egne tjenester (tilleggstjenestene). Leverandøren har også et nærmere beskrevet ansvar for at skytjenestene på leveringstidspunktet (ved godkjenningsprøven) har de egenskaper som kunden har spesifisert med mindre leverandøren har angitt klart i sitt tilbud at det er avvik.

Markedet har i lang tid etterspurt oppdaterte avtaler for anskaffelse og forvaltning av skytjenester. Vi mener SSA-sky og SSA-«lille sky» kan bidra til å fylle dette behovet.

Fristen for høringsinnspill til SSA-«lille sky» er 6. september.

Forfattere
Profile image of Rolf Riisnæs
Rolf Riisnæs
Of Counsel, dr. juris
E-post rri@wr.no

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner