Bygg, anlegg og infrastruktur

Som et fullservice forretningsadvokatfirma håndterer vi jevnlig både store og små saker innenfor bygg og anlegg. Vår erfaring omfatter alt fra boligprosjekter til næringslokaler til prosessanlegg, samt vei-, jernbane- og nettutbygginger. Vi tilbyr markedsledende bistand for å bistå våre klienter i dagens komplekse og raskt utviklende marked.

Vi jobber med både byggherresiden og entreprenørsiden. Etter vår mening gir denne erfaringen fra begge sider av bordet oss økt forståelse for de behovene som hver enkelt kunde måtte ha.

Vi bistår kunder innen bygg, anlegg og infrastruktur med komplekse kontrakter, store prosjekter som krever solid oppfølgning, og i omfattende tvistesaker. Dette gjør vi ved å sette sammen team og advokater som gjør at vi alltid kan yte vårt beste for kunden. Vår omfattende erfaring fra store sluttoppgjørstvister og det store tvisteløsningsmiljøet vi har i firmaet gjør oss i stand til å identifisere hva som ofte utløser tvister, og dermed gi råd som gjør at man mest effektivt kan styre klar av konfliktene.

De senere årene har det kommet strengere krav til å stimulere blant annet bygg- og eiendomsmarkedet slik at investeringene vris mot mer energieffektive bygninger. Ved å gjøre det økonomisk gunstig å investere i bygge- og renovasjonsprosjekter som oppfyller taksonomiens nærmere spesifiserte screeningkriterier, gis både byggherrer og investorer insentiver til å prioritere slike prosjekter. Dersom du ønsker en gjennomgang av din bedrift, og hvordan bedriften er rustet for å imøtegå disse kravene, står vårt team klare for å bistå deg.

Vi bistår med

  • Komplekse kontrakter, store prosjekter og omfattende tvistesaker
  • Boligutvikling, næringslokaler, prosessanlegg samt vei-, jernbane- og nettutbygginger
  • Vi bistår både byggherresiden og entreprenørsiden
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Bygg, anlegg og infrastruktur

Cover image of article "Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022"
16.03.2022

Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022

Vi er svært glade for at vi også i 2022 har tatt et steg opp i Chambers Europe, den årlige advokatguiden for Europas ledende advokatfirmaer.

Cover image of article "Hva betyr taksonomien for bygg- og eiendomssektoren?"
22.04.2021

Hva betyr taksonomien for bygg- og eiendomssektoren?

Til tross for at EUs Taksonomi i utgangspunktet bare omfatter finansforetak, børsnoterte foretak og foretak med over 500 ansatte, vil regelverket også få betydning for aktører i bygg- og eiendomssektoren. Innsikt i hvordan næringen påvirkes av taksonomien vil derfor være av stor betydning for å allerede nå kunne tilpasse virksomheten til de nye kravene.

Cover image of article "Honorarbudsjett i Norsk Standards rådgivningskontrakter"
11.03.2019

Honorarbudsjett i Norsk Standards rådgivningskontrakter

Vi ser nærmere på honorarbudsjett, som er et nyttig verktøy for oppdragsgivers kontroll med rådgivningskostnadene. Tipset tar utgangspunkt i noen fellestrekk ved reguleringen i NS 8402, NS 8403 og NS 8404.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner