Hopp til hovedinnholdet

Bygg, anlegg og infrastruktur

Som et fullservice forretningsadvokatfirma håndterer vi jevnlig både store og små saker innenfor bygg og anlegg. Vår erfaring omfatter alt fra boligprosjekter til næringslokaler til prosessanlegg, samt vei-, jernbane- og nettutbygginger. Vi tilbyr markedsledende bistand for å bistå våre klienter i dagens komplekse og raskt utviklende marked.

Vi jobber med både byggherresiden og entreprenørsiden. Etter vår mening gir denne erfaringen fra begge sider av bordet oss økt forståelse for de behovene som hver enkelt kunde måtte ha.

Vi bistår kunder innen bygg, anlegg og infrastruktur med komplekse kontrakter, store prosjekter som krever solid oppfølgning, og i omfattende tvistesaker. Dette gjør vi ved å sette sammen team og advokater som gjør at vi alltid kan yte vårt beste for kunden. Vår omfattende erfaring fra store sluttoppgjørstvister og det store tvisteløsningsmiljøet vi har i firmaet gjør oss i stand til å identifisere hva som ofte utløser tvister, og dermed gi råd som gjør at man mest effektivt kan styre klar av konfliktene.

De senere årene har det kommet strengere krav til å stimulere blant annet bygg- og eiendomsmarkedet slik at investeringene vris mot mer energieffektive bygninger. Ved å gjøre det økonomisk gunstig å investere i bygge- og renovasjonsprosjekter som oppfyller taksonomiens nærmere spesifiserte screeningkriterier, gis både byggherrer og investorer insentiver til å prioritere slike prosjekter. Dersom du ønsker en gjennomgang av din bedrift, og hvordan bedriften er rustet for å imøtegå disse kravene, står vårt team klare for å bistå deg.

Vi bistår med

  • Komplekse kontrakter, store prosjekter og omfattende tvistesaker
  • Boligutvikling, næringslokaler, prosessanlegg samt vei-, jernbane- og nettutbygginger
  • Vi bistår både byggherresiden og entreprenørsiden
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Bygg, anlegg og infrastruktur

31.05.2024

Nytt bygningsenergidirektiv er vedtatt av EU-kommisjonen

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målene er minst 55 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 samt klimanøytralitet i 2050. En sentral faktor for å nå målet er energieffektivisering av bygningsmassen. Som et ledd i dette arbeidet, har EU-kommisjonen nylig vedtatt et revidert bygningsenergidirektiv (Energy Performance of Buildings Directive, «EPBD»).

07.08.2023

Viktig endring av anskaffelsesregelverket – skjerping av kravene til å ivareta klima- og miljøhensyn

Endringene i anskaffelsesregelverket, forankret i Hurdalplattformens ambisjoner om et mer bærekraftig og miljøvennlig næringsliv, vil få stor betydning for både leverandører og oppdragsgivere. Det klare budskapet er at bærekraft og innovasjon i større grad vil bli en sentral konkurransefaktor, samtidig som byrden for oppdragsgivere med hensyn til å sikre klimavennlige løsninger ved utformingen av og gjennomføringen av sine anskaffelser blir større.

06.06.2023

Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner