Hopp til hovedinnholdet

Rapportering og etterlevelse

Kravene til å rapportere på bærekraft er i ferd med å bli betydelig mer omfattende, og har fått større betydning for selskapers markedstilgang og konkurranseevne. Kravene omfatter alle de tre ESG-søylene i bærekraftbegrepet, og brukes til å beskrive hvilke kvalitative aspekter innen miljø, sosiale forhold og forretningsetikk som investorer og finansinstitusjoner ser på når de investerer i et selskap.

ESG-rapportering gir videre selskaper et verktøy for å identifisere og styre risiko, evaluere og måle suksess, samt identifisere fremtidige utfordringer og muligheter. Du kan lese mer om S-en og G-en i ESG-begrepet her

Lov om bærekraftig finans gjennomfører taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen (SFDR) og trådte i kraft 1. januar 2023. Loven medfører betydelige rapporteringsforpliktelser for foretak, finansmarkedsdeltakere og finansrådgivere som omfattes.

EU har nylig vedtatt et nytt direktiv om bærekraftrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Direktivet erstatter et tidligere direktiv om ikke-finansiell rapportering (NFRD), som er tatt inn i regnskapsloven § 3-3 c. CSRD vil utvide kravene til rapportering og føre til at investorer, interessenter og offentligheten får tilgang til mer sammenlignbar og pålitelig informasjon om bærekraft. 

Finansdepartementet har signalisert at direktivet er EØS-relevant, og at Norge vil legge opp til å følge EUs tidslinje for gradvis gjennomføring for virksomheter av ulik størrelse.

For å sikre god etterlevelse av eksisterende og nye rapporteringsforpliktelser bør virksomheter så raskt som mulig gjøre følgende:

  • Identifisere hvilke rapporteringsplikter som vil gjelde for virksomheten fremover
  • Etablere gode rutiner for innsamling av nødvendig data
  • Foreta strategiske vurderinger om "merrapportering" med tanke på markedsmessige eller finansielle fordeler
  • Utvikle god metodikk for rapportering

Wikborg Rein hjelper våre klienter med å identifisere hvilke rapporteringskrav som gjelder for deres virksomhet og å få på plass gode systemer for datainnsamling, rapportering og oppfølging.

Her kan du lese mer om vår rådgivning innen bærekraft

Les våre artikler om Bærekraft, klima og miljø

16.05.2024

EU ETS: New Standard Template from BIMCO and Key Considerations

Following the inclusion of shipping in the EU's emissions trading system on 1 January 2024, the focus is now shifting to the practical aspects of compliance with the regulations, including monitoring, reporting, and surrendering of allowances.

03.05.2024

WR ESG Alert: Another landmark ruling on climate change and human rights, and rules to protect against forced labour and abusive court proceedings

In this month's ESG alert, we highlight the recent landmark climate judgment from the European Court of Human Rights, as well as legislative developments in the EU, including new rules on free allocation of emission allowances, protection of persons who engage in public participation, a revision of the Industrial Emissions Directive, and the approval by the European Parliament of the Forced Labour Regulation.

19.03.2024

EU Council and Legal Affairs Committee of the European Parliament approves amended draft of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive

On 15 March 2024, the Committee of Permanent Representatives (COREPER) of the Council of the European Union (the "Council") surprisingly approved an amended draft of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (the "CS3D"). On 19 March, the amended draft of the CS3D was approved by the Legal Affairs Committee (JURI) of the European Parliament.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner