Hopp til hovedinnholdet

Ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter

Ansvarlig næringsliv og sosial bærekraft er viktigere enn noensinne. Vi bistår med et bredt spekter av problemstillinger innenfor ansvarlig næringsliv, herunder knyttet til Åpenhetsloven, internasjonale instrumenter som UNGP og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper samt lignende rettslige rammeverk og lovgivning.

Etterlevelse av menneskerettigheter og sosial bærekraft er et av hovedområdene i ansvarlig næringsliv. Dette er ikke lenger et område som kun er preget av frivillighet for et fåtall som ønsker å fremstå som sosialt ansvarlige. Snarere tvert imot, er forventninger om at foretak skal vurdere og begrense risiko for at deres virksomhet har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter nå godt forankret i internasjonale standarder, interne retningslinjer og, i økende grad, nasjonale lover og regler.

De siste årene har det kommet nye lovkrav – i Norge, Europa og resten av verden – relatert til næringslivets plikt til å respektere menneskerettigheter, herunder krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og egen virksomhet. Dette er en klar trend som på et område hvor det stilles stadig økende krav og forventninger.

Vårt team bistår virksomheter med etterlevelse av lovpålagte forpliktelser på en risikobasert, praktisk og løsningsorientert måte. Samtidig har vi erfaring og kompetanse til å løfte de som ønsker gjøre enda mer for å etterleve bestepraksis og internasjonale forventninger, blant annet for å sørge for langsiktig verdiskaping og en mer bærekraftig fremtid.

Vi bistår med

 • Strategisk rådgivning ved investering eller operasjoner i høyrisikoland 
 • Rådgivning knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven, herunder aktsomhetsvurderinger, rapporteringskravet og svar på informasjonsforespørsler
 • Rådgivning knyttet til bærekraftrapportering, herunder sosial bærekraft
 • Rådgivning knyttet til etterlevelse av UK Modern Slavery Act
 • Rådgivning og undersøkelser ved mulig brudd eller medvirkning til brudd på menneskerettigheter eller krav til anstendige arbeidsforhold
 • Etablere prosesser for å sørge for en ansvarlig leverandørkjede
 • Utarbeide rammeverk, spørreskjema og codes of conduct for en ansvarlig leverandørkjede
 • Utarbeide supplier codes of conduct og spesifikke leverandørerklæringer
 • Risikokartlegging av virksomheters leverandørkjede
 • En multijurisdiksjonstilnærming for å lette etterlevelsesbyrden for internasjonale foretak som er underlagt ikke bare Åpenhetsloven, men også tilsvarende lovverk i andre land
 • Rådgivning for å sikre etterlevelse av bestepraksis, inkludert etterlevelse av internasjonale instrumenter som UN Global Compact, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
Kontaktpersoner

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2023
Band 1
Chambers and Partners – Corporate Compliance & Investigations

Les våre artikler om Ansvarlig næringsliv

Cover image of article "Managing cyber risk"
15.02.2024

Managing cyber risk

All companies face the risk of cyber-attacks. In general, the question is when and not if an attack will strike. Companies should therefore strengthen their cyber resilience and implement robust measures to be prepared to handle all aspects of an attack if/when it occurs.

Cover image of article "China expands legislation for private sector corruption"
15.02.2024

China expands legislation for private sector corruption

China has amended its criminal law for the 12th time with effect from 1 March 2024 by increasing penalties and adding employees of private companies to some bribery and corruption offences that currently only apply to employees of state-owned enterprises.

Cover image of article "WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity"
02.02.2024

WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity

In this month's ESG alert, we describe the recent decision by France's highest court which paves the way for charges to be brought against Lafarge for complicity in crimes against humanity and a decision by Oslo District Court which invalidates three Norwegian oil and gas field permits on environmental grounds.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner