Hopp til hovedinnholdet

Ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter

Ansvarlig næringsliv og sosial bærekraft er viktigere enn noensinne. Vi bistår med et bredt spekter av problemstillinger innenfor ansvarlig næringsliv, herunder knyttet til Åpenhetsloven, internasjonale instrumenter som UNGP og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper samt lignende rettslige rammeverk og lovgivning.

Etterlevelse av menneskerettigheter og sosial bærekraft er et av hovedområdene i ansvarlig næringsliv. Dette er ikke lenger et område som kun er preget av frivillighet for et fåtall som ønsker å fremstå som sosialt ansvarlige. Snarere tvert imot, er forventninger om at foretak skal vurdere og begrense risiko for at deres virksomhet har negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter nå godt forankret i internasjonale standarder, interne retningslinjer og, i økende grad, nasjonale lover og regler.

De siste årene har det kommet nye lovkrav – i Norge, Europa og resten av verden – relatert til næringslivets plikt til å respektere menneskerettigheter, herunder krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden og egen virksomhet. Dette er en klar trend som på et område hvor det stilles stadig økende krav og forventninger.

Vårt team bistår virksomheter med etterlevelse av lovpålagte forpliktelser på en risikobasert, praktisk og løsningsorientert måte. Samtidig har vi erfaring og kompetanse til å løfte de som ønsker gjøre enda mer for å etterleve bestepraksis og internasjonale forventninger, blant annet for å sørge for langsiktig verdiskaping og en mer bærekraftig fremtid.

Vi bistår med

 • Strategisk rådgivning ved investering eller operasjoner i høyrisikoland 
 • Rådgivning knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven, herunder aktsomhetsvurderinger, rapporteringskravet og svar på informasjonsforespørsler
 • Rådgivning knyttet til bærekraftrapportering, herunder sosial bærekraft
 • Rådgivning knyttet til etterlevelse av UK Modern Slavery Act
 • Rådgivning og undersøkelser ved mulig brudd eller medvirkning til brudd på menneskerettigheter eller krav til anstendige arbeidsforhold
 • Etablere prosesser for å sørge for en ansvarlig leverandørkjede
 • Utarbeide rammeverk, spørreskjema og codes of conduct for en ansvarlig leverandørkjede
 • Utarbeide supplier codes of conduct og spesifikke leverandørerklæringer
 • Risikokartlegging av virksomheters leverandørkjede
 • En multijurisdiksjonstilnærming for å lette etterlevelsesbyrden for internasjonale foretak som er underlagt ikke bare Åpenhetsloven, men også tilsvarende lovverk i andre land
 • Rådgivning for å sikre etterlevelse av bestepraksis, inkludert etterlevelse av internasjonale instrumenter som UN Global Compact, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
Kontaktpersoner

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1
Legal 500 – Regulatory, Compliance and Investigations
2024
Band 1
Chambers and Partners – Corporate Compliance & Investigations

Les våre artikler om Ansvarlig næringsliv

03.05.2024

WR ESG Alert: Another landmark ruling on climate change and human rights, and rules to protect against forced labour and abusive court proceedings

In this month's ESG alert, we highlight the recent landmark climate judgment from the European Court of Human Rights, as well as legislative developments in the EU, including new rules on free allocation of emission allowances, protection of persons who engage in public participation, a revision of the Industrial Emissions Directive, and the approval by the European Parliament of the Forced Labour Regulation.

05.04.2024

WR ESG Alert: Shell appeals landmark climate ruling while EU members agree on Corporate Sustainability Due Diligence Directive

In this month's ESG alert, we describe Shell's appeal against a landmark climate ruling, the approval by EU members of a revised version of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive as well as recent EU climate initiatives and proposals to align Norwegian climate regulations with EU standards

19.03.2024

EU Council and Legal Affairs Committee of the European Parliament approves amended draft of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive

On 15 March 2024, the Committee of Permanent Representatives (COREPER) of the Council of the European Union (the "Council") surprisingly approved an amended draft of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive (the "CS3D"). On 19 March, the amended draft of the CS3D was approved by the Legal Affairs Committee (JURI) of the European Parliament.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner