Hopp til hovedinnholdet

Havarihåndtering og kriseberedskap til sjøs

Vårt beredskapsteam har omfattende erfaring med å håndtere praktiske og juridiske spørsmål i forbindelse med skipsulykker og offshorehendelser. Våre advokater bistår forsikringsselskaper, redere og andre med en rekke type hendelser, herunder kollisjoner, grunnstøtinger, kantringer, branner og forurensning over hele verden og spesielt i Europa, Asia, Sør-Amerika og Afrika.

Med kontorer i flere byer i Europa og Asia, kan vårt beredskapsteam rykke ut på kort varsel. Vi har også et nettverk med lokale advokater og tekniske konsulenter rundt i verden.

I etterkant av hendelser kan vi bistå med den videre håndtering, blant annet ytterligere undersøkelser, analyser av hendelsen, juridisk vurderinger, forhandlinger og rettsprosesser.

Vi bistår med

 • Generell håndtering av sjøulykker
 • Etterforskning om bord, innsamling av bevis og intervjuer med besetning
 • Undersøkelser og håndtering uten å være på stedet (remote investigation)
 • Analyse av VDR-, ECDIS-, AIS- og CCTV-data, utarbeidelse av rekonstruksjoner mv.
 • Raske innledende vurderinger av faktiske og juridiske spørsmål
 • Kontakt og oppfølgning med relevante myndigheter
 • Støtte til reders og forsikringsselskapers egne beredskapsteam
 • Ivaretagelse av interessene til besetning og reder
 • Medierådgivning
 • Valg av jurisdiksjon, spørsmål om garantier, sikkerhetsstillelse og arrest, foreløpig vurdering av lasteskadekrav, forurensning, berging, vrakfjerning, ansvarsbegrensning, felleshavari mv.
 • Etablering av kontakt og samarbeid med tekniske eksperter, for eksempel branneksperter, forurensningseksperter, navigasjonseksperter, skipsarkitekter mv.
 • Berging og vrakfjerning – strategisk rådgivning, forhandling og utarbeidelse av kontrakter
 • Koordinerende advokatrolle i havarisaker som berører flere jurisdiksjoner

Vårt beredskapsteam bistår regelmessig i høyprofilerte saker:

 • Velesto Naga 7 – Etterforskning, vrakfjerning, Malaysia
 • Bukhta Naezdnik – Brann, forlis, vrakfjerning, Norge
 • Furevik – Skade på undersjøiske kabler, Norge
 • Kaami – Grunnstøting, vrakfjerning, utenfor Skottland
 • Viking Sky – Strømbrudd, maskinstans, uvær, erstatningskrav, Norge 
 • KNM Helge Ingstad (kollisjon med Sola TS) – heving av sunket marinefregatt, kollisjonskrav, Norge 
 • Northguider – Grunnstøting, vrakfjerning, Svalbard
 • Antea (kollisjon med Star Centurion) – Totaltap, erstatningskrav, Indonesia 
 • Geos – Eksplosjon på offshore leteboreskip, dødsfall, vrakfjerning, Malaysia 
 • Cheshire – Nedbryting av gjødsel, totaltap, utenfor Gran Canaria 
 • Stolt Gulf Mishref – Tap av maskinkraft på tankskip, felleshavari, Rødehavet 
 • TS Taipei – Grunnstøting og vrakfjerning av bulkskip, forurensning, Taiwan 
 • Stolt Commitment (kollisjon med Thorco Cloud) – Vrakfjerning, lasteskadekrav, rettssaker i flere jurisdiksjoner, Singapore-stredet
 • Fair Afroditi – Eksplosjon, salg av oljetanker, Togo 
 • Troll Solution – Havari med jack-up rigg, dødsfall, vrakfjerning, Mexico-gulfen 
 • Sorrento – Brann på ro-ro-passasjerfartøy, totaltap/kondemnasjon, lasteskader, utenfor Mallorca 
 • Goodfaith – Grunnstøting av bulkskip, vrakfjerning, Hellas 
 • FPSO Cidade de Sao Mateus – Eksplosjon, dødsfall, berging, Brasil 
 • USNS Sgt Matej Kocak – Grunnstøting og berging, Japan 
 • Asian Empire – Brann og berging av bilfrakteskip, lasteskader, Stillehavet 
 • Luno – Vrakfjerning av grunnstøtt bulkskip, Frankrike 
 • Chamarel – Vrakfjerning av grunnstøtt kabelleggingsfartøy (CLV), Namibia 
 • Gelso M – Vrakfjerning av grunnstøtt kjemikalietanker, Italia 
 • Bareli – Containerskip, grunnstøting, oljeforurensning, lasteskader, vrakfjerning, Kina 
 • Rena – Vrakfjerning av grunnstøtt containerskip, New Zealand 
 • B Oceania (kollisjon med MV Xin Tai Hai) – Vrakfjerning av bulkskip, Malacca-stredet 
 • Godafoss – Grunnstøting, oljeforurensning, felleshavari, berging av multipurpose-containerskip, Norge 
 • Jupiter 1 – Vrakfjerning av kantret semisub-boligrigg, Mexico-gulfen 
 • West Atlas – Vrakfjerning av borerigg, utblåsning og brann, Timorsjøen
 • Full City – Bringe flott et bulkskip, grunnstøting, oljeforurensning, , Norge 
 • Bourbon Dolphin – Kantring og totaltap av ankerhåndteringsfartøy, dødsfall, utenfor Shetland 
 • Repubblica di Genova – Heve sunket roro-skip, salg og lasteskader, Belgia 
 • Cembay – Grunnstøting på korallrev, berging av sementskip, oljeforurensning, lasteskader, Mexico 
 • Big Orange XVII (kollisjon med plattform) – Brønnstimuleringsfartøy, på Ekofisk-feltet, Nordsjøen 
 • Server – Grunnstøting, oljeforurensning, vrakfjerning av bulkskip, Norge 
 • Alaska Rainbow (kollisjon med passasjerferge) – Lasteskip, England 
 • Hyundai No. 105 (kollisjon med VLCC Kaminesan) – Bilfrakteskip, lasteskader, vrakfjerning, Singapore-stredet 
 • Panam Serena – Eksplosjon og brann, berging og salg av kjemikalietanker, krav fra havneterminal, dødsfall, Italia 
 • Vans Princess – Roro-skip, grunnstøting, oljeforurensning, lasteskade, Syria 
 • Tricolor (kollisjon med containerskip Kariba) – Bilfrakteskip, forlis, vrakfjerning, lasteskader, rettssaker i flere jurisdiksjoner, Den engelske kanal 
 • Hual Europe – Grunnstøting, bilfrakteskip, brann, oljeforurensning, lasteskade, vrakfjerning, Japan 
 • Norwegian Dream (kollisjon med containerskip Ever Decent) – Cruiseskip, brann, personskade, lasteskade, berging, Den engelske kanal 
 • Sun Vista – Cruiseskip, brann og totaltap, Malacca-stredet 
Kontaktpersoner
Profile image of Herman Steen
Partner
E-post hst@wr.no


Les våre artikler om Havarihåntering og kriseberedskap til sjøs

11.06.2024

New Lloyd's Open Form 2024

Lloyd's Salvage Arbitration Branch has released a new Lloyd's Open Form of Salvage Agreement ("LOF 2024"), as well as a new Lloyd’s Salvage Arbitration Clause ("LSAC 2024").

04.06.2024

WRECKSTAGE 2024 – new industry standard wreck removal agreement

Yesterday, BIMCO released a new version of WRECKSTAGE, which has long been the industry standard agreement for maritime wreck removal projects where the contractor is remunerated on a lump sum basis. Several changes have been made, the most important being a new optional risk allocation procedure, often referred to as QRA (quantitative risk assessment), which is intended to give greater certainty in the allocation of risks. The result is an improved form which will be warmly welcomed by the industry.

15.12.2023

Limitation of liability in light of the MSC Flaminia (No. 2) appeal decision.

The Court of Appeal in London has given further guidance on charterers’ ability to limit liability following the High Court decision in the MSC Flaminia (No. 2) reported in our December 2022 edition, giving some important clarification to the types of limitation claims charterers can make.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner