Singapore

Robert Joiner

Partner

Robert håndterer dry shipping tvister, hovedsakelig angående certepartier, COA, fraktbrev, prosjekt cargo/heavy lifts, MOA og provisjonsavtaler.