Oslo

Herman Steen

Partner

Herman er leder for Shipping Offshore-avdelingens tvisteløsningsgruppe ved Oslo-kontoret samt global leder for Maritime and Offshore Emergency Response Team.