Hopp til hovedinnholdet

Kontraktsrett og entreprise 

Vårt team er markedsledende og bistår et bredt spekter av norske og internasjonale klienter i ethvert steg av en kontraktsprosess.

Vi er behjelpelige hele veien, fra anbudsfasen og kontraktsinngåelsen, til prosjektgjennomføring og håndtering av utfordringer som oppstår underveis, inkludert potensielle og oppståtte tvister.

Teamet er eksperter på prosedyre, voldgift og andre alternative tvisteløsningsformer.

Vi har verdifull teknisk og kommersiell innsikt i alle typer komplekse kontrakter, et anerkjent tvisteløsningsmiljø og -kompetanse og en unik internasjonal tilstedeværelse. Dette gir oss en genuin fordel i markedet. Vårt kontraktsrett- og entrepriseteam har også bred erfaring innen internasjonal voldgift og multinasjonale tvister.

Våre advokater er anbefalt og trukket frem i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Vi bistår med

  • Organisering og implementering av eller deltakelse i anbudsprosesser
  • Inngåelse og utforming av kontrakter, herunder kontraktsforhandlinger
  • Oppfølging av bygge- og anleggsprosjekter
  • Oppfølging av andre store kommersielle prosjekter
  • Rådgivning i komplekse kontraktsspørsmål og kontraktstyper, herunder tilvirkningskontrakter onshore og offshore, samt ulike norske og internasjonale kontraktsstandarder som Norsk Standard, Norsk Fabrikasjonskontrakt, Norsk Totalkontrakt, Statens Standardavtaler, FIDIC, NLM og Orgalime
  • Strategisk rådgivning i ethvert steg av en kontraktsprosess
  • Sivilrettslig prosedyre for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett
  • Voldgift, mekling og forhandlinger samt andre alternative tvisteløsningsformer
Kontaktpersoner
Profile image of Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no

Grønne bygg

Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål. For bygninger knytter kriteriene seg til fire aktiviteter: (1) oppføring av nye bygninger, (2) anskaffelse av eiendom, (3) rehabilitering av eksisterende bygninger og (4) miljøtiltak i eksisterende bygninger. Taksonomien gjør det økonomisk gunstig å investere i bygge- og renovasjonsprosjekter som oppfyller taksonomiens nærmere spesifiserte kriterier. Dette gir både byggeselskapet og investeringsselskapet insentiver til å prioritere slike prosjekter.

Taksonomien har allerede fått, og vil utvilsomt fortsette å få, konsekvenser for bygg- og eiendomssektoren. Vi følger utviklingen av regelverket og initiativene for grønne bygg tett. Dersom du ønsker en gjennomgang av din bedrift, og hvordan bedriften er rustet for å imøtegå disse kravene, står vårt team klare for å bistå deg.

Les våre artikler om Kontraktsrett og entreprise

07.08.2023

Viktig endring av anskaffelsesregelverket – skjerping av kravene til å ivareta klima- og miljøhensyn

Endringene i anskaffelsesregelverket, forankret i Hurdalplattformens ambisjoner om et mer bærekraftig og miljøvennlig næringsliv, vil få stor betydning for både leverandører og oppdragsgivere. Det klare budskapet er at bærekraft og innovasjon i større grad vil bli en sentral konkurransefaktor, samtidig som byrden for oppdragsgivere med hensyn til å sikre klimavennlige løsninger ved utformingen av og gjennomføringen av sine anskaffelser blir større.

06.06.2023

Taksonomikriteriene for oppfyllelse av de siste miljømålene for bygge- og eiendomsvirksomhet

The European Green Deal er et ledd i EUs overordnede klima- og miljøpolitikk, hvor målet er klimanøytralitet i 2050. Et sentralt verktøy for å nå dette målet er EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien.

16.03.2022

Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022

Vi er svært glade for at vi også i 2022 har tatt et steg opp i Chambers Europe, den årlige advokatguiden for Europas ledende advokatfirmaer.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner