Kontraktsrett og entreprise 

Vårt team er markedsledende og bistår et bredt spekter av norske og internasjonale klienter i ethvert steg av en kontraktsprosess.

Vi er behjelpelige hele veien, fra anbudsfasen og kontraktsinngåelsen, til prosjektgjennomføring og håndtering av utfordringer som oppstår underveis, inkludert potensielle og oppståtte tvister.

Teamet er eksperter på prosedyre, voldgift og andre alternative tvisteløsningsformer.

Vi har verdifull teknisk og kommersiell innsikt i alle typer komplekse kontrakter, et anerkjent tvisteløsningsmiljø og -kompetanse og en unik internasjonal tilstedeværelse. Dette gir oss en genuin fordel i markedet. Vårt kontraktsrett- og entrepriseteam har også bred erfaring innen internasjonal voldgift og multinasjonale tvister.

Våre advokater er anbefalt og trukket frem i blant annet Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, International Financial Law Review (IFLR) og Finansavisen.

Vi bistår med

  • Organisering og implementering av eller deltakelse i anbudsprosesser
  • Inngåelse og utforming av kontrakter, herunder kontraktsforhandlinger
  • Oppfølging av bygge- og anleggsprosjekter
  • Oppfølging av andre store kommersielle prosjekter
  • Rådgivning i komplekse kontraktsspørsmål og kontraktstyper, herunder tilvirkningskontrakter onshore og offshore, samt ulike norske og internasjonale kontraktsstandarder som Norsk Standard, Norsk Fabrikasjonskontrakt, Norsk Totalkontrakt, Statens Standardavtaler, FIDIC, NLM og Orgalime
  • Strategisk rådgivning i ethvert steg av en kontraktsprosess
  • Sivilrettslig prosedyre for alle rettsinstanser, herunder Høyesterett
  • Voldgift, mekling og forhandlinger samt andre alternative tvisteløsningsformer
Kontaktpersoner
Profile image of Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no

Grønne bygg

Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål. For bygninger knytter kriteriene seg til fire aktiviteter: (1) oppføring av nye bygninger, (2) anskaffelse av eiendom, (3) rehabilitering av eksisterende bygninger og (4) miljøtiltak i eksisterende bygninger. Taksonomien gjør det økonomisk gunstig å investere i bygge- og renovasjonsprosjekter som oppfyller taksonomiens nærmere spesifiserte kriterier. Dette gir både byggeselskapet og investeringsselskapet insentiver til å prioritere slike prosjekter.

Taksonomien har allerede fått, og vil utvilsomt fortsette å få, konsekvenser for bygg- og eiendomssektoren. Vi følger utviklingen av regelverket og initiativene for grønne bygg tett. Dersom du ønsker en gjennomgang av din bedrift, og hvordan bedriften er rustet for å imøtegå disse kravene, står vårt team klare for å bistå deg.

Les våre artikler om Kontraktsrett og entreprise

Cover image of article "Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022"
16.03.2022

Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022

Vi er svært glade for at vi også i 2022 har tatt et steg opp i Chambers Europe, den årlige advokatguiden for Europas ledende advokatfirmaer.

Cover image of article "Hva betyr taksonomien for bygg- og eiendomssektoren?"
22.04.2021

Hva betyr taksonomien for bygg- og eiendomssektoren?

Til tross for at EUs Taksonomi i utgangspunktet bare omfatter finansforetak, børsnoterte foretak og foretak med over 500 ansatte, vil regelverket også få betydning for aktører i bygg- og eiendomssektoren. Innsikt i hvordan næringen påvirkes av taksonomien vil derfor være av stor betydning for å allerede nå kunne tilpasse virksomheten til de nye kravene.

Cover image of article "Honorarbudsjett i Norsk Standards rådgivningskontrakter"
11.03.2019

Honorarbudsjett i Norsk Standards rådgivningskontrakter

Vi ser nærmere på honorarbudsjett, som er et nyttig verktøy for oppdragsgivers kontroll med rådgivningskostnadene. Tipset tar utgangspunkt i noen fellestrekk ved reguleringen i NS 8402, NS 8403 og NS 8404.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner