Hopp til hovedinnholdet

Resirkulering av skip og rigger

Vi tilbyr spesialistrådgivning om salg og flytting av skip og offshore-enheter, inkludert borerigger og FPSO-er for rivning og resirkulering. Dette er aktiviteter som er svært regulert og komplekse.

Vårt bransjeledende team har mye erfaring og kunnskap om relevante internasjonale lover og forskrifter, som for eksempel Basel-konvensjonen, European Waste Shipment Regulation og European Ship Recycling Regulation.

Disse internasjonale lovene og forskriftene har alvorlige konsekvenser som må vurderes svært nøye av alle parter involvert i salg og flytting av skip og offshore-enheter for resirkulering. Regeletterlevelse er svært viktig fordi brudd på reglene kan føre til straffeforfølgelse, sivile krav og omdømmetap. Vårt team har erfaringen og ekspertisen som trengs for å bistå våre klienter med å opprettholde sitt sosiale og miljømessige ansvar.

Vi er verdensledende på Basel-konvensjonens regime på rivning og resirkulering av offshore-boreenheter og FPSO-er.

Vi bistår selgere og kjøpere med å forhandle salgsavtaler og navigere regulatoriske prosesser, inkludert å håndterer relevante tilsynsmyndigheter i Europa, Asia, Nord-, Sentral- og Sør-Amerika, Afrika og Midtøsten. Vår erfaring med Basel-regelverket og lokale regler verden over er uten sidestykke.

Vi bistår med

 • Generelle råd om avfallstransport
 • Spesifikke råd om NORM (naturally occurring radioactive materials) på FPSO-er og andre offshore-enheter
 • Due diligence
 • Utarbeidelse og forhandling av avtaler for salg og resirkulering
 • Utarbeidelse og forhandling av tilsynsavtaler
 • Håndtering av søknader til myndigheter for eksport, transitt og import
 • Kontakt med tilsynsmyndigheter
 • Utarbeidelse av og forhandling om bank- og selskapsgarantier til tilsynsmyndigheter
 • Utarbeidelse og forhandling av to- og treparts-slepekontrakter
 • Bistand ved tvister i forbindelse med avtaler for salg og resirkulering
 • Bistand i forbindelse med etterforskning/forfølgelse ved brudd på gjeldene lover og regler og relaterte sivile krav
Kontaktpersoner

Ofte stilte spørsmål og resirkulering av skip og rigger

Internasjonale konvensjoner og lokale forskrifter skaper sammen et komplekst regime, som ofte blir oversett. Salg av et skip eller rigg til en mellomkjøper, som deretter selger eiendelen videre til et skipshuggningsanlegg, vil ikke nødvendigvis isolere den opprinnelige eieren fra fremtidig ansvar eller skade på omdømmet.

På bakgrunn av dette kan eiere og andre parter finne følgende kommentarer nyttig (engelsk)

Les våre artikler om Resirkulering av skip og rigger

15.12.2023

The Hong Kong Convention finally set to enter into force – a gamechanger?

With the recent accessions by Liberia and Bangladesh, the Hong Kong Convention on ship recycling, which was adopted in 2009, will finally enter into force on 26 June 2025. On 30 November 2023 there was a further breakthrough by Pakistan’s accession, which means that all major recycling states have now committed to the Convention. What will be the practical implications? How will the Convention mesh with the existing regulations?

11.07.2022

“Harrier” – the first beaching case heard by Norwegian courts ends with a six month prison sentence for the shipowner

In a recent decision, the Norwegian Supreme Court refused to hear an appeal from a Norwegian shipowner over the Court of Appeal’s decision, which upheld the District Court’s conviction and sentencing of the shipowner to six months in prison for participating in an attempt to illegally export the barge carrier “Harrier” from Norway for demolition at Gadani, Pakistan.

09.03.2022

Kvinner i jussen: Ina Lutchmiah

Vi feirer den internasjonale kvinnedagen 8. mars og har spurt noen av våre kvinnelige advokater på tvers av våre kontorer i inn- og utland om hvordan det er å være en kvinnelig advokat i dag. Les vårt fjerde intervju – denne gangen med Ina Lutchmiah.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner