Hopp til hovedinnholdet

Tvisteløsning

Vårt tvistemiljø er blant de ledende i Norge. Vi håndterer alle typer tvister, og har bred erfaring med ulike former for alternativ tvisteløsning, i tillegg til voldgift og alminnelig prosedyre.

Vi har bistått i mange av de største og mest komplekse rettstvistene for norske domstoler, og vi prosederer jevnlig saker for Høyesterett.

Innenfor voldgift og alternativ tvisteløsning er vi markedsledende, mye grunnet vårt årelange sterke fokus på å løse tvister på en best mulig måte for klient.

Vår langvarige internasjonale erfaring og tilstedeværelse i ulike jurisdiksjoner er unik i norsk sammenheng. Vi har omfattende erfaring med internasjonale tvister, og gjennom utenlandskontorene våre i London, Shanghai og Singapore kan vi tilby sømløs bistand.

Vi er topprangert innenfor tvisteløsning i alle nasjonale og internasjonale rangeringer. I tillegg er vi, som eneste norske firma, rangert innenfor voldgift i Global Arbitration Review.

Vi bistår med

Rettstvister bl.a. innenfor følgende rettsområder:

 • Internasjonal privatrett (jurisdiksjon, lovvalg og anerkjennelse/fullbyrdelse)
 • Generell kontraktsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Sjørett
 • Forsikringsrett
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Offentlig rett (alminnelig forvaltningsrett, offentlige anskaffelser mv.)
 • Immaterialrett
 • Energi- og naturressursrett
 • Entrepriserett (fabrikasjonskontrakter)
 • Fast eiendom
 • Arbeidsrett
Kontaktpersoner
Profile image of Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no
Profile image of Marie Nesvik
Partner, Co-Head of Disputes
E-post mnv@wr.no

Tvist i klima- og miljøspørsmål

Vi har omfattende erfaring med å bistå klienter i tvister knyttet til spesialiserte rettsområder som klima, miljø og forurensning. Våre advokater har bred erfaring med å håndterer klima- og miljørettslige tvistesaker, både i det administrative sporet og for domstolene.

Wikborg Rein har lang erfaring med tvister innen offentligrettslige fag som miljø- og naturressursrett. Våre advokat har prosedert en lang rekke høyt profilerte saker. Eksempelvis har vi vært involvert i flere tvister der tiltaksplikt etter forurensningsloven og refusjonskrav fra offentlige myndigheter har vært sentrale spørsmål. En av våre profilerte saker er den såkalte "Server-saken" (HR-2017-331-A), der flere prinsipielle spørsmål ble avgjort i forbindelse med at et skipshavari påførte Kystverket og en rekke berørte kommuner betydelige utgifter til opprensking av oljesøl. Et annet eksempel er "Hempel-saken" (Rt-2010-306) hvor det var spørsmål om morselskaps ansvar for datterselskaps forurensning. Et tredje eksempel er Harstad Havn-saken (LB-2017-93241) hvor det var spørsmål om grunneiers ansvar for et verfts forurensning av et havneområde.

Videre har vårt team nylig bistått regionale helseforetak i forbindelse med ekspropriasjon av grunn til det nye sykehuset i Drammen (LB-2021-38833-2). Sentralt i denne saken stod en rekke miljørettslige og planrettslige spørsmål. Det er for øvrig en kjensgjerning at virksomheter møter stadig strengere krav på miljørettens område, med tilhørende ansvar for riktig overholdelse.

Utmerkelser
2023
Band 1
Chambers and Partners
2023
Tier 1
Legal 500
2023
Eneste norske firma rangert
GAR100

Kvinner i skranken

«Kvinner i skranken» ble etablert høsten 2021 etter et initiativ fra Aurora Orlin (Kommuneadvokaten i Oslo) og Wikborg Reins senioradvokat Ane Vilnes, som ønsket å skape en faglig og sosial arena for kvinnelige advokater som jobber med sivilrettslig tvisteløsning. Forumet arrangerer flere samlinger i året med fokus på praktisk rettede og aktuelle temaer som prosessrisikovurderinger, rettsmekling, beslutningspsykologi, vitneutspørring og markedsføring av tvisteadvokater.

Les mer om Kvinner i skranken her

Les våre artikler om Tvisteløsning

10.06.2024

“Ever Given” – Court of Appeal upholds that no salvage contract was concluded

The English Court of Appeal has recently rendered judgment in the dispute between salvors and the shipowners as to whether a salvage contract on commercial terms had been made in connection with the re-floating of the “Ever Given” in the Suez Canal in March 2021 (SMIT Salvage & Ors v. Luster Maritime SA & Anr (The Ever Given) [2024] EWCA Civ 260). The judgment illustrates the importance of the parties making clear during negotiations whether they intend to be bound.

22.03.2024

Wikborg Rein only Norwegian law firm in the GAR 100 survey

Global Arbitration Review has unveiled its annual ranking of the world’s leading international arbitration practices, with Wikborg Rein exclusively listed.

14.03.2024

Wikborg Rein Exclusive in All Chambers Europe Categories

We are delighted to announce that we have once again achieved top rankings in Chambers Europe. Wikborg Rein is the only Norwegian law firm ranked in all 19 categories.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner