Hopp til hovedinnholdet

Tvisteløsning

Vårt tvistemiljø er blant de ledende i Norge. Vi håndterer alle typer tvister, og har bred erfaring med ulike former for alternativ tvisteløsning, i tillegg til voldgift og alminnelig prosedyre.

Vi har bistått i mange av de største og mest komplekse rettstvistene for norske domstoler, og vi prosederer jevnlig saker for Høyesterett.

Innenfor voldgift og alternativ tvisteløsning er vi markedsledende, mye grunnet vårt årelange sterke fokus på å løse tvister på en best mulig måte for klient.

Vår langvarige internasjonale erfaring og tilstedeværelse i ulike jurisdiksjoner er unik i norsk sammenheng. Vi har omfattende erfaring med internasjonale tvister, og gjennom utenlandskontorene våre i London, Shanghai og Singapore kan vi tilby sømløs bistand.

Vi er topprangert innenfor tvisteløsning i alle nasjonale og internasjonale rangeringer. I tillegg er vi, som eneste norske firma, rangert innenfor voldgift i Global Arbitration Review.

Vi bistår med

Rettstvister bl.a. innenfor følgende rettsområder:

 • Internasjonal privatrett (jurisdiksjon, lovvalg og anerkjennelse/fullbyrdelse)
 • Generell kontraktsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Sjørett
 • Forsikringsrett
 • Skatte- og avgiftsrett
 • Offentlig rett (alminnelig forvaltningsrett, offentlige anskaffelser mv.)
 • Immaterialrett
 • Energi- og naturressursrett
 • Entrepriserett (fabrikasjonskontrakter)
 • Fast eiendom
 • Arbeidsrett
Kontaktpersoner
Profile image of Ola Ø. Nisja
Partner, Head of Disputes
E-post oni@wr.no
Profile image of Marie Nesvik
Partner, Co-Head of Disputes
E-post mnv@wr.no

Tvist i klima- og miljøspørsmål

Vi har omfattende erfaring med å bistå klienter i tvister knyttet til spesialiserte rettsområder som klima, miljø og forurensning. Våre advokater har bred erfaring med å håndterer klima- og miljørettslige tvistesaker, både i det administrative sporet og for domstolene.

Wikborg Rein har lang erfaring med tvister innen offentligrettslige fag som miljø- og naturressursrett. Våre advokat har prosedert en lang rekke høyt profilerte saker. Eksempelvis har vi vært involvert i flere tvister der tiltaksplikt etter forurensningsloven og refusjonskrav fra offentlige myndigheter har vært sentrale spørsmål. En av våre profilerte saker er den såkalte "Server-saken" (HR-2017-331-A), der flere prinsipielle spørsmål ble avgjort i forbindelse med at et skipshavari påførte Kystverket og en rekke berørte kommuner betydelige utgifter til opprensking av oljesøl. Et annet eksempel er "Hempel-saken" (Rt-2010-306) hvor det var spørsmål om morselskaps ansvar for datterselskaps forurensning. Et tredje eksempel er Harstad Havn-saken (LB-2017-93241) hvor det var spørsmål om grunneiers ansvar for et verfts forurensning av et havneområde.

Videre har vårt team nylig bistått regionale helseforetak i forbindelse med ekspropriasjon av grunn til det nye sykehuset i Drammen (LB-2021-38833-2). Sentralt i denne saken stod en rekke miljørettslige og planrettslige spørsmål. Det er for øvrig en kjensgjerning at virksomheter møter stadig strengere krav på miljørettens område, med tilhørende ansvar for riktig overholdelse.

Utmerkelser
2022
Band 1
Chambers and Partners
2022
Tier 1
Legal 500
2022
Eneste norske firma rangert
GAR100

Les våre artikler om Tvisteløsning

Cover image of article "Singapore courts clarify the law governing arbitrability and the arbitration agreement"
27.04.2023

Singapore courts clarify the law governing arbitrability and the arbitration agreement

The Singapore Court of Appeal (the "SGCA") recently established in Anupam Mittal v Westbridge Ventures II Investment Holdings [2023] SGCA 1 that the law of the arbitration agreement will, in first instance, govern the arbitrability of a dispute. The judgment also confirms that in the absence of an express choice of law governing the arbitration agreement, the governing law of the main contract shall apply – the SGCA applied a three-stage test in reaching its decision, providing guidance as to when Singapore courts should find the governing law of the main contract will apply.

Cover image of article "Fraud unravelling all – case update on High Court of Hong Kong approach to stays in arbitration"
27.04.2023

Fraud unravelling all – case update on High Court of Hong Kong approach to stays in arbitration

The High Court of Hong Kong has ruled that a party seeking a stay of proceedings in favour of arbitration must demonstrate at least a prima facie case that an arbitration agreement exists. This was in the case of Haller v Vestey International and CMC (overturned on other grounds on appeal), where the Plaintiff had argued that the tripartite agreement was a forgery. If a party cannot demonstrate this, the court may refuse to grant a stay and resolve the issue itself.

Cover image of article "Life Science & Pharma IP Litigation 2023"
19.03.2023

Life Science & Pharma IP Litigation 2023

Wikborg Rein is a contributing firm to the Life Science & Pharma IP Litigation 2023 with Chambers and Partners.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner