Oslo

Anja Kirkeby

Advokatassistent DNA

Anja bistår advokatene særlig innen fagområdene for Konkursbehandling og Prosedyre.