Hopp til hovedinnholdet

Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Vårt Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko, utarbeide sanksjonscomplianceprogram samt myndighetskontakt.

Vi tilbyr multijurisdiksjonsrådgivning hvor vi vurderer virksomhetens samlede sanksjonsrisiko i lys av sanksjoner utstedt av myndigheter i USA, Storbritannia, FN, EU og Norge.

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser.

Det er mange forskjellige sanksjonsprogram og det er flere relevante sanksjonsmyndigheter som en internasjonal virksomhet må forholde seg til. Regelverket om sanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring.

Vi tilbyr kombinert bransje- og fagekspertise, samt erfaring fra roller som internadvokater og hos myndighetene, for å gi praktiske råd om hvordan virksomheter kan identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Våre advokater har praktisk og omfattende ekspertise med å gi råd på hvordan virksomheter kan sørge for å overholde dette regelverket på en tilfredsstillende måte.

Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens nasjonale og internasjonale aktiviteter. 

Vi bistår med

 • Rådgivning innenfor alle spørsmål knyttet til sanksjoner- og eksportkontroll
 • Multijurisdiksjonsråd – ett råd som dekker sanksjoner utstedt av USA, Storbritannia, EU, FN og Norge
 • Shipping- og sanksjonsspesialister som har erfaring med å identifisere og håndtere særlig sanksjonsrisikoeksponering i shippingbransjen
 • Skreddersydde monitoreringstjenester og oppdateringer på relevante sanksjonsutviklinger
 • Rådgivning om sanksjonseksponering samt råd om risikobegrensende tiltak
 • Sanksjonsscreening av konkrete tredjeparter
 • Sanksjonsrisikovurdering i virksomheten for å identifisere risiko og anbefale relevante kontroller
 • Utarbeiding og implementering av sanksjonscomplianceprogram
 • Gap-analyser for å vurdere eksisterende sanksjonscomplianceprogram opp mot bestepraksis
 • Opplæring i håndtering av sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Lisenssøknader og søknad om tolkningsuttalelser fra myndighetene
 • Gransking og undersøkelser av potensielle sanksjonsbrudd
 • Oppfølging og myndighetskontakt ved mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Utarbeidelse av kontraktsbestemmelser om sanksjoner
 • Sanksjonsrelaterte tvister
 • Bistand med due diligence og risikovurderinger i M&A aktiviteter
 • Bistand i sivile eller strafferettslige rettsprosesser knyttet til (faktiske og potensielle) sanksjonsbrudd
Kontaktpersoner

Sanctions Alerts

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorerer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av USA, UK, EU, FN og Norge.

Les våre Sanctions Alerts

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1 – Regulatory, Compliance and Investigations
Legal 500
2024
Band 1 – Corporate Compliance & Investigations
Chambers and Partner

Les våre artikler om Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

18.04.2024

Recent developments, including new US sanctions restricting imports of aluminium, copper and nickel and wind-down of General License on Venezuela

In this sanctions alert we seek to summarise recent developments relating to Norwegian, EU, UK and US sanctions, including US and UK prohibitions on import of certain Russian-origin metals, wind-down of transactions related to oil and gas sector operations in Venezuela, EU's minimum rules for prosecution of and penalties for violating EU sanctions, and the implementation of the EU's 12th and 13th package of sanctions against Russia into the Norwegian Ukraine Regulation.

13.03.2024

Sanctions issued following the two-year anniversary of the invasion

In this sanctions alert, we include updates on recent developments following the two-year anniversary of the Russian invasion of Ukraine.

15.02.2024

The Crackdown on Price Cap Evasion and the BIMCO Russian Oil Price Cap Scheme Clause for Charter Parties

The BIMCO Russian Oil Price Cap Scheme Clause was long-­anticipated when it was published on 2 June 2023. There has since been growing concern that the original Price Cap Measures were easy to circumvent, and in this article we examine the impact of the latest measures to combat such evasion.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner