Hopp til hovedinnholdet

Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Vårt Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko, utarbeide sanksjonscomplianceprogram samt myndighetskontakt.

Vi tilbyr multijurisdiksjonsrådgivning hvor vi vurderer virksomhetens samlede sanksjonsrisiko i lys av sanksjoner utstedt av myndigheter i USA, Storbritannia, FN, EU og Norge.

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser.

Det er mange forskjellige sanksjonsprogram og det er flere relevante sanksjonsmyndigheter som en internasjonal virksomhet må forholde seg til. Regelverket om sanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring.

Vi tilbyr kombinert bransje- og fagekspertise, samt erfaring fra roller som internadvokater og hos myndighetene, for å gi praktiske råd om hvordan virksomheter kan identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Våre advokater har praktisk og omfattende ekspertise med å gi råd på hvordan virksomheter kan sørge for å overholde dette regelverket på en tilfredsstillende måte.

Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens nasjonale og internasjonale aktiviteter. 

Vi bistår med

 • Rådgivning innenfor alle spørsmål knyttet til sanksjoner- og eksportkontroll
 • Multijurisdiksjonsråd – ett råd som dekker sanksjoner utstedt av USA, Storbritannia, EU, FN og Norge
 • Shipping- og sanksjonsspesialister som har erfaring med å identifisere og håndtere særlig sanksjonsrisikoeksponering i shippingbransjen
 • Skreddersydde monitoreringstjenester og oppdateringer på relevante sanksjonsutviklinger
 • Rådgivning om sanksjonseksponering samt råd om risikobegrensende tiltak
 • Sanksjonsscreening av konkrete tredjeparter
 • Sanksjonsrisikovurdering i virksomheten for å identifisere risiko og anbefale relevante kontroller
 • Utarbeiding og implementering av sanksjonscomplianceprogram
 • Gap-analyser for å vurdere eksisterende sanksjonscomplianceprogram opp mot bestepraksis
 • Opplæring i håndtering av sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Lisenssøknader og søknad om tolkningsuttalelser fra myndighetene
 • Gransking og undersøkelser av potensielle sanksjonsbrudd
 • Oppfølging og myndighetskontakt ved mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Utarbeidelse av kontraktsbestemmelser om sanksjoner
 • Sanksjonsrelaterte tvister
 • Bistand med due diligence og risikovurderinger i M&A aktiviteter
 • Bistand i sivile eller strafferettslige rettsprosesser knyttet til (faktiske og potensielle) sanksjonsbrudd
Kontaktpersoner

Sanctions Alerts

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorerer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av USA, UK, EU, FN og Norge.

Les våre Sanctions Alerts

Utmerkelser
2022
Tier 1 – Regulatory, Compliance and Investigations
Legal 500
2023
Band 1 – Corporate Compliance & Investigations
Chambers and Partner

Les våre artikler om Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Cover image of article "Recent developments: Russia-related sanctions"
24.07.2023

Recent developments: Russia-related sanctions

Over the past few weeks, there have been a number of developments in the Norwegian, EU, UK and US sanctions regimes relating to Russia. In this article, we summarise the following recent developments:

Cover image of article "New asset freeze guidance from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs"
29.06.2023

New asset freeze guidance from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Earlier today, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs (the "MFA") published an updated guidance on asset freeze measures. The guidance was originally published in 2018, and today's update adds additional guidance and reflects recent developments in legislation.

Cover image of article "EU adopts 11th package of sanctions against Russia. Developments in UK sanctions against Russia and Belarus"
22.06.2023

EU adopts 11th package of sanctions against Russia. Developments in UK sanctions against Russia and Belarus

The long-awaited 11th package of sanctions against Russia over its invasion of Ukraine was announced earlier today, after EU ambassadors reached a consensus earlier this week. As expected, the package seeks to strengthen existing sanctions and crack down on circumvention.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner