Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Vårt Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko, utarbeide sanksjonscomplianceprogram samt myndighetskontakt.

Vi tilbyr multijurisdiksjonsrådgivning hvor vi vurderer virksomhetens samlede sanksjonsrisiko i lys av sanksjoner utstedt av myndigheter i USA, Storbritannia, FN, EU og Norge.

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser.

Det er mange forskjellige sanksjonsprogram og det er flere relevante sanksjonsmyndigheter som en internasjonal virksomhet må forholde seg til. Regelverket om sanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring.

Vi tilbyr kombinert bransje- og fagekspertise, samt erfaring fra roller som internadvokater og hos myndighetene, for å gi praktiske råd om hvordan virksomheter kan identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Våre advokater har praktisk og omfattende ekspertise med å gi råd på hvordan virksomheter kan sørge for å overholde dette regelverket på en tilfredsstillende måte.

Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens nasjonale og internasjonale aktiviteter. 

Vi bistår med

 • Rådgivning innenfor alle spørsmål knyttet til sanksjoner- og eksportkontroll
 • Multijurisdiksjonsråd – ett råd som dekker sanksjoner utstedt av USA, Storbritannia, EU, FN og Norge
 • Shipping- og sanksjonsspesialister som har erfaring med å identifisere og håndtere særlig sanksjonsrisikoeksponering i shippingbransjen
 • Skreddersydde monitoreringstjenester og oppdateringer på relevante sanksjonsutviklinger
 • Rådgivning om sanksjonseksponering samt råd om risikobegrensende tiltak
 • Sanksjonsscreening av konkrete tredjeparter
 • Sanksjonsrisikovurdering i virksomheten for å identifisere risiko og anbefale relevante kontroller
 • Utarbeiding og implementering av sanksjonscomplianceprogram
 • Gap-analyser for å vurdere eksisterende sanksjonscomplianceprogram opp mot bestepraksis
 • Opplæring i håndtering av sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Lisenssøknader og søknad om tolkningsuttalelser fra myndighetene
 • Gransking og undersøkelser av potensielle sanksjonsbrudd
 • Oppfølging og myndighetskontakt ved mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Utarbeidelse av kontraktsbestemmelser om sanksjoner
 • Sanksjonsrelaterte tvister
 • Bistand med due diligence og risikovurderinger i M&A aktiviteter
 • Bistand i sivile eller strafferettslige rettsprosesser knyttet til (faktiske og potensielle) sanksjonsbrudd
Kontaktpersoner

Sanctions Alerts

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorerer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av USA, UK, EU, FN og Norge.

Les våre Sanctions Alerts

Utmerkelser
2022
Tier 1 – Regulatory, Compliance and Investigations
Legal 500
2023
Band 1 – Corporate Compliance & Investigations
Chambers and Partner

Les våre artikler om Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Cover image of article "Charter payments and sanctions – an update from the Commercial Court"
31.05.2023

Charter payments and sanctions – an update from the Commercial Court

In a summary judgment relating to a dispute arising out of the charterers’ failure to make hire payments under bareboat charterparties, the Commercial Court provides guidance on the impact of sanctions on the parties’ obligations to make payment.

Cover image of article "Russia sanctions: further US and UK designations, expansion of US authorities, UK announces ban on Russian-origin diamonds, copper, aluminium and nickel"
24.05.2023

Russia sanctions: further US and UK designations, expansion of US authorities, UK announces ban on Russian-origin diamonds, copper, aluminium and nickel

On 19 May 2023, coinciding with the first day of the G7 Summit in Hiroshima, both the US and the UK announced several new sanctions designations. In addition, the US has expanded sanctions authorities targeting certain sectors of the Russian economy and banned export of architecture and engineering services to Russia, and the UK has announced coming bans on Russian diamonds, copper, aluminium and nickel.

Cover image of article "EU adopts Moldova sanctions regime, US widens sanctions on Sudan"
16.05.2023

EU adopts Moldova sanctions regime, US widens sanctions on Sudan

In recent weeks, the EU established a new sanctions regime in response to the situation in Moldova, and the US has expanded the scope of its Sudan regime.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner