Hopp til hovedinnholdet

Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Vårt Trade Compliance & Sanctions Team bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko, utarbeide sanksjonscomplianceprogram samt myndighetskontakt.

Vi tilbyr multijurisdiksjonsrådgivning hvor vi vurderer virksomhetens samlede sanksjonsrisiko i lys av sanksjoner utstedt av myndigheter i USA, Storbritannia, FN, EU og Norge.

Manglende etterlevelse av regelverket om internasjonale sanksjoner og eksportkontroll kan få alvorlige konsekvenser.

Det er mange forskjellige sanksjonsprogram og det er flere relevante sanksjonsmyndigheter som en internasjonal virksomhet må forholde seg til. Regelverket om sanksjoner og eksportkontroll er omfattende, komplekst og i stadig endring.

Vi tilbyr kombinert bransje- og fagekspertise, samt erfaring fra roller som internadvokater og hos myndighetene, for å gi praktiske råd om hvordan virksomheter kan identifisere og håndtere sanksjonsrisiko.

Våre advokater har praktisk og omfattende ekspertise med å gi råd på hvordan virksomheter kan sørge for å overholde dette regelverket på en tilfredsstillende måte.

Vi gir råd til både større og mindre selskaper innenfor alle sektorer, og bistår dem i å identifisere og håndtere sanksjonsrisiko knyttet til virksomhetens nasjonale og internasjonale aktiviteter. 

Vi bistår med

 • Rådgivning innenfor alle spørsmål knyttet til sanksjoner- og eksportkontroll
 • Multijurisdiksjonsråd – ett råd som dekker sanksjoner utstedt av USA, Storbritannia, EU, FN og Norge
 • Shipping- og sanksjonsspesialister som har erfaring med å identifisere og håndtere særlig sanksjonsrisikoeksponering i shippingbransjen
 • Skreddersydde monitoreringstjenester og oppdateringer på relevante sanksjonsutviklinger
 • Rådgivning om sanksjonseksponering samt råd om risikobegrensende tiltak
 • Sanksjonsscreening av konkrete tredjeparter
 • Sanksjonsrisikovurdering i virksomheten for å identifisere risiko og anbefale relevante kontroller
 • Utarbeiding og implementering av sanksjonscomplianceprogram
 • Gap-analyser for å vurdere eksisterende sanksjonscomplianceprogram opp mot bestepraksis
 • Opplæring i håndtering av sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Lisenssøknader og søknad om tolkningsuttalelser fra myndighetene
 • Gransking og undersøkelser av potensielle sanksjonsbrudd
 • Oppfølging og myndighetskontakt ved mulige brudd på sanksjons- og eksportkontrollregelverket 
 • Utarbeidelse av kontraktsbestemmelser om sanksjoner
 • Sanksjonsrelaterte tvister
 • Bistand med due diligence og risikovurderinger i M&A aktiviteter
 • Bistand i sivile eller strafferettslige rettsprosesser knyttet til (faktiske og potensielle) sanksjonsbrudd
Kontaktpersoner

Sanctions Alerts

Vi tilbyr også WR Sanctions Alerts, en praktisk opplysningstjeneste der vi monitorerer og opplyser om betydningsfull utvikling i sanksjonsprogram iverksatt av USA, UK, EU, FN og Norge.

Les våre Sanctions Alerts

Compliance Update

I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!

Les vår Compliance Update her

Utmerkelser
2023
Tier 1 – Regulatory, Compliance and Investigations
Legal 500
2023
Band 1 – Corporate Compliance & Investigations
Chambers and Partner

Les våre artikler om Internasjonale sanksjoner og eksportkontroll

Cover image of article "The Crackdown on Price Cap Evasion and the BIMCO Russian Oil Price Cap Scheme Clause for Charter Parties"
15.02.2024

The Crackdown on Price Cap Evasion and the BIMCO Russian Oil Price Cap Scheme Clause for Charter Parties

The BIMCO Russian Oil Price Cap Scheme Clause was long-­anticipated when it was published on 2 June 2023. There has since been growing concern that the original Price Cap Measures were easy to circumvent, and in this article we examine the impact of the latest measures to combat such evasion.

Cover image of article "Expansion of the UK’s corporate criminal liability regime"
15.02.2024

Expansion of the UK’s corporate criminal liability regime

The UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (“the ECCTA”) was formally approved on 26 October 2023. Among the most significant reforms introduced by the ECCTA are the establishment of ‘failure to prevent fraud’ as a new UK corporate criminal offence, and a reform of the UK identification doctrine expanding the extent of corporate criminal liability for economic crimes. In this article, we highlight the details of these two key aspects of the Act, and explain how they will affect Norwegian companies with operations or subsidiaries in the UK.

Cover image of article "Enforcing an award ­contrary to sanctions, an issue of ’public policy’?"
15.02.2024

Enforcing an award ­contrary to sanctions, an issue of ’public policy’?

The past few years have illustrated with a vast intensity the relevance of international sanctions for an ever expanding number of businesses and sectors. This backdrop has also led to a significant increase in sanctions related disputes, which in turn has led to discussions regarding enforcement of arbitral awards that contravene applicable sanctions.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner