Hopp til hovedinnholdet

Mer om Anna H.

Anna er spesialisert innen tvisteløsning, kontraktsrett og entreprise. Hun bistår jevnlig med både rådgivning og tvisteløsning, herunder rådgivning under kontraktsforhandlinger og ved kontraktsutforming, løpende rådgivning i prosjekter og konfliktløsning både i og utenfor domstolene samt prosedyre for alminnelige domstoler og i voldgift. Anna arbeider innenfor en rekke ulike fagfelt, særlig generell og spesiell kontraktsrett, og har erfaring fra flere komplekse, kommersielle tvister. Prosedyreerfaringen omfatter rettssaker og voldgiftssaker innen rettsområder som kontraktsrett, IT-rett, entrepriserett, erstatningsrett, forvaltningsrett, M&A og offentlige anskaffelser. Hun har også bred erfaring med ulike sakstyper fra arbeid som dommerfullmektig.