Caroline Skaar Landsværk

Senioradvokat

Om Caroline Skaar Landsværk

Caroline Skaar Landsværk er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets kompetansegruppe for energi og petroleum. 

I Wikborg Rein har Caroline bistått i en lang rekke energirelaterte prosjekter og transaksjoner, både innen fornybar energi og petroleumsbransjen, i Norge og internasjonalt. Caroline har videre bred kjennskap til prosjekter, transaksjoner og det regulatoriske regimet som gjelder vannkraft, nett, fjernvarme og kraftmarked. Caroline gir råd om energiregulatoriske spørsmål og bistår med forhandling og utarbeiding av kontrakter både overfor investorer, utviklere, entreprenører, leverandører og andre interessenter. Hun har også bistått i energirelaterte tvister i det norske rettssystemet. De senere år har Caroline vært svært engasjert i arbeid knyttet til utvikling og finansiering av vindkraftprosjekter. Totalt har Caroline vært involvert i vindkraftprosjekter med tillatt installert effekt på mer enn 2200 MW. Caroline behersker engelsk og fransk.

Arbeidserfaring
 • 2018 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2016 - 2017

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2012 - 2015

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010 - 2011

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2015

  Advokatbevilling

 • 2012

  Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2011

  Utveksling, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence, Frankrike

 • 2008 - 2009

  Fransk årsstudium, NTNU, Trondheim

 • 2005 - 2006

  Fransk språkskole, Alliance Francaise, Montpellier, Frankrike

Publikasjoner
 • "Klasseselskapets informasjonsansvar ved uaktsom sertifisering av skip", TFE 2015-3 s.191