Hopp til hovedinnholdet

Mer om Caroline

Caroline har fornybar energi og det grønne skiftet som spesialfelt. Hun leder firmaets energiteam i Oslo. I Wikborg Rein har Caroline bistått i en lang rekke energirelaterte prosjekter og transaksjoner, både innen fornybar energi og petroleumsbransjen, i Norge og internasjonalt. Caroline har bred kjennskap til prosjekter, transaksjoner og det regulatoriske regimet som gjelder vannkraft, vindkraft på land, havvind, nett, solkraft, fjernvarme og kraftmarked. Hun gir råd om energiregulatoriske spørsmål, herunder om EU-rett på energiområdet. Videre bistår Caroline jevnlig klienter med forhandling og utarbeiding av kontrakter både overfor investorer, samarbeidspartnere, utviklere, entreprenører, leverandører og andre interessenter. Slike kontrakter omfatter typisk kraftkjøpsavtaler (PPAs), samarbeidsavtaler og aksjonæravtaler, transaksjonsavtaler, drifts- og vedlikeholdsavtaler, grunneieravtaler og leveranseavtaler. Caroline har et stort engasjement for ny bærekraftig teknologi og infrastruktur, og har hatt gleden av å jobbe med flere slike prosjekter. Caroline har over flere år blitt rangert som et av Norges lovende talenter innen kategorien energi og klima i Finansavisens advokatundersøkelse, og er også anerkjent av ratingbyrået Chambers & Partners innen området "Energy: electricity".