Cecilie Tollefsen

Senioradvokat

Om Cecilie Tollefsen

Cecilie Tollefsen er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for skatt.

Cecilie arbeider hovedsakelig med bedriftsbeskatning, merverdiavgift og selskapsrettslige problemstillinger. Hun har bred erfaring og yter skatterettslig bistand blant annet i forbindelse med restruktureringer, herunder fisjoner, fusjoner, skattefrie omdanninger og overdragelse av virksomhet. Hun rådgir både ved nasjonale og internasjonale transaksjoner, og har bred erfaring knyttet til grenseoverskridende transaksjoner.

Hun yter også løpende bistand i skattesaker, herunder bistand ved klagesaker til skattemyndighetene og bindende forhåndsuttalelser.

Cecilie har også en bachelorgrad i Business and Fianance fra Heriot Watt University i Edinburgh og en mastergrad i Business Administration fra Handelshøyskolen BI.

Arbeidserfaring
 • 2020 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2019 - 2020

  Assosiert partner, Advokatfirmaet Grette

 • 2018 - 2019

  Fast advokat/senioradvokat , Advokatfirmaet Grette

 • 2015 - 2017

  Fast advokat, Deloitte Advokatfirma

 • 2011 - 2015

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2004 - 2006

  Oppgjørsansvarlig, Sector Asset Management

Utdannelse
 • 2011

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

 • 2002 - 2004

  Master of science, business adminstration, BI Sandvika

 • 1999 - 2002

  Bachelor, business & finance, Heriot Watt University, Edinburgh