Hopp til hovedinnholdet

Skatterett 

Vår skattegruppe bistår klienter med alle skatt- og avgiftsspørsmål, med hovedfokus på næringsbeskatning, selskapsbeskatning og skattetvister/prosedyre. 

Skattegruppen besitter betydelig og variert kompetanse, og det enkelte oppdrag bemannes med den/de i gruppen som har best forutsetninger for optimal håndtering. Vi jobber tett sammen med de øvrige gruppene våre på alle saker hvor skatt og avgift kan være relevant. 

Gruppen jobber særlig tett på transaksjoner i de øvrige gruppene, samt at alle tvistesaker håndteres sammen med prosedyregruppen. Skattegruppen har også lang erfaring med de ulike særbeskatningsregimene og grunnrentebeskatning.

Vi bistår med

 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper og næringsdrivende 
 • Skatt og avgift ved transaksjoner (M&A, kapitalmarked, shipping mv)
 • Skatt og avgift ved restrukturering av selskaper og konsern
 • Fusjoner og fisjoner av noterte og unoterte selskaper
 • Skatt knyttet til earn out og MIP (management incentive program) 
 • Skatt og avgift for internasjonale konsern
 • Ut-/innflytting av virksomhet og selskap
 • Internprising
 • Særlige skattespørsmål for shipping, offshore og havbruk 
 • Etablering av eierstrukturer for formuende privatpersoner
 • Generasjonsskifter og utflytting for personer 
 • Bistand i korrespondansen og tvister med skattemyndighetene
 • Klage- og rettssaker i skatte- og avgiftssaker i tett samarbeid med prosedyregruppen 
 • Særbeskatningsregimer, slik som petroleumsbeskatning, rederibeskatning og kraftbeskatning 
 • Skatt og merverdiavgift knyttet til næringseiendom  
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Skatterett

14.05.2024

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett 2024

Regjeringen fremmet i dag revidert nasjonalbudsjett ved Meld. St. 2 (2023–2024) og Prop. 103 LS (2023–2024). Den største nyheten på skattefronten er at det ikke foreslås noen større endringer.

16.02.2024

Nye skatteadvokater i Oslo

Vi er svært glade for å ønske Harald Hauge og Jarle Schelander velkommen til Wikborg Rein.

02.02.2024

WR ESG Alert: Key decisions by Norwegian and French courts relating to the environment and crimes against humanity

In this month's ESG alert, we describe the recent decision by France's highest court which paves the way for charges to be brought against Lafarge for complicity in crimes against humanity and a decision by Oslo District Court which invalidates three Norwegian oil and gas field permits on environmental grounds.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner