Hopp til hovedinnholdet

Skatterett 

Vår skattegruppe bistår klienter med alle skatt- og avgiftsspørsmål, med hovedfokus på næringsbeskatning, selskapsbeskatning og skattetvister/prosedyre. 

Skattegruppen besitter betydelig og variert kompetanse, og det enkelte oppdrag bemannes med den/de i gruppen som har best forutsetninger for optimal håndtering. Vi jobber tett sammen med de øvrige gruppene våre på alle saker hvor skatt og avgift kan være relevant. 

Gruppen jobber særlig tett på transaksjoner i de øvrige gruppene, samt at alle tvistesaker håndteres sammen med prosedyregruppen. Skattegruppen har også lang erfaring med de ulike særbeskatningsregimene og grunnrentebeskatning.

Vi bistår med

 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning for selskaper og næringsdrivende 
 • Skatt og avgift ved transaksjoner (M&A, kapitalmarked, shipping mv)
 • Skatt og avgift ved restrukturering av selskaper og konsern
 • Fusjoner og fisjoner av noterte og unoterte selskaper
 • Skatt knyttet til earn out og MIP (management incentive program) 
 • Skatt og avgift for internasjonale konsern
 • Ut-/innflytting av virksomhet og selskap
 • Internprising
 • Særlige skattespørsmål for shipping, offshore og havbruk 
 • Etablering av eierstrukturer for formuende privatpersoner
 • Generasjonsskifter og utflytting for personer 
 • Bistand i korrespondansen og tvister med skattemyndighetene
 • Klage- og rettssaker i skatte- og avgiftssaker i tett samarbeid med prosedyregruppen 
 • Særbeskatningsregimer, slik som petroleumsbeskatning, rederibeskatning og kraftbeskatning 
 • Skatt og merverdiavgift knyttet til næringseiendom  
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Skatterett

Cover image of article "Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk"
28.03.2023

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

Regjeringen la i dag frem sin proposisjon om grunnrenteskatt for havbruksnæringen. Som forventet er forslaget relativt uendret fra høringsutkastet for et halvt år siden, selv om det er noen justeringer.

Cover image of article "Regjeringen fremmer forslag om grunnrenteskatt for Stortinget"
27.03.2023

Regjeringen fremmer forslag om grunnrenteskatt for Stortinget

Høsten 2022 sendte Finansdepartementet på høring et forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Høringen ble avsluttet 4. januar i år og det kom inn 420 høringssvar til forslaget. I henhold til forslaget skulle grunnrenteskatten på havbruk tre i kraft med virkning fra 1. januar 2023, selv om lovforslaget enda ikke er vedtatt av Stortinget.

Cover image of article "Statsbudsjettets klimaeffekter"
06.10.2022

Statsbudsjettets klimaeffekter

Regjeringen Støre signaliserer i sitt forslag til statsbudsjett for 2023 at de tar flere klimagrep for å kunne levere i henhold til sine klimaforpliktelser. For første gang legges det frem en Klimastatus- og plan, hvor blant annet klimaeffekten av budsjettet fremgår. Her legges det også frem hvordan Norge ligger an til å nå sine kortsiktige klimamål.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner