Oslo

Duncan Liddle

Fast advokat - Solicitor, England & Wales, EØS-advokat

Duncan er tilknyttet firmaets fagområde for finansiering, hvor han bistår finansinstitusjoner, offentlige og private selskaper samt andre aktører i forhold til bankfinansiering, obligasjonstransaksjoner (inkludert hybride- og subordinerte kapitalstrukturer) samt restruktureringer.