Hopp til hovedinnholdet

Mer om Elisabeth

Elisabeth arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og tvisteløsning innenfor kontraktsrett, og har bred erfaring med prosesser for de alminnelige domstolene og voldgift. Elisabeth bistår nasjonale og internasjonale virksomheter innenfor løpende arbeidsrettslig bistand, herunder spørsmål om inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, sykdomsoppfølging, varsling og spørsmål om tariffavtaler. Hun har bistått og ledet flere nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og omstillinger i offentlig og privat sektor, og har vært rådgiver for flere offentlige virksomheter. Elisabeth har særlig erfaring med å håndtere arbeidsrettslige problemstillinger i sikkerhetskritiske virksomheter, herunder industri på land, sjø og i petroleumsvirksomheten til havs. Elisabeth har håndtert en rekke arbeidsrettslige tvister for domstolene, og har omfattende erfaring med forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Elisabeth er en erfaren foredragsholder, og har ved flere anledninger holdt kurs i arbeidsrettslige temaer for HR-ansatte og inhouse-advokater/jurister.