Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsliv

Vårt arbeidsliv-team bistår med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innen alle sider av individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi har også betydelig erfaring med å bistå med ulike pensjonsrettslige spørsmål.

Arbeidsretten er i stadig utvikling og vi opplever en økende bevissthet knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Manglende overholdelse av de krav og forventninger som stilles til arbeidsgivere kan få betydelige konsekvenser. Samtidig er det sentralt å beholde en fleksibel og effektiv bemanning og drift for å forbli konkurransedyktig.

Wiborg Reins arbeidsrettsadvokater har lang erfaring og bakgrunn både fra advokatvirksomhet, domstolene, arbeid for organisasjoner i arbeidslivet og som internadvokater i ulike virksomheter. Vi kan derfor tilby bistand tilpasset hver enkelt klient og bidra til at ulike utfordringer løses på en effektiv og fornuftig måte.

Vår arbeidsrettsgruppe er integrert i det brede fagmiljøet i Wikborg Rein og jobber ofte tett sammen med andre kompetansegrupper for å sikre et best mulig sammensatt team til våre klienter.

Vi bistår flere av de største arbeidsgiverne i Norge, både innen det private og offentlig samt internasjonale virksomheter.

Vi bistår med

 • Arbeidsavtaler
 • Arbeidstidsspørsmål
 • Alternative tilknytningsforhold som innleie, konsulent- og oppdragsavtaler
 • Pensjonsspørsmål
 • Incentivordninger
 • Konkurransebegrensninger
 • Oppsigelser, nedbemanning og permittering
 • Omorganisering
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskriminering
 • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene , herunder Arbeidsretten
 • Arbeidsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner og sammenslåinger
 • Kollektiv arbeidsrett, herunder tolkning av tariffavtaler og tvistespørsmål, kommunikasjon tillitsvalgte mv.
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Arbeidsliv

03.01.2024

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Nye regler om nedbemanning i konsern, grensedragningen mellom arbeidstakere og oppdragstakere, drøftingsplikt, seksuell trakassering mv.

06.11.2023

Høstens nyheter i arbeidsretten

Temperaturene kryper og vi nærmer oss siste innspurt av 2023. Gjennom høsten har det kommet flere oppdateringer innenfor arbeidsrettsfeltet.

09.08.2023

Nyheter i arbeidsretten

Sommerferien er over for de fleste, og det er tilbake til arbeidshverdagen. Både før sommeren og gjennom sommerferien har det kommet flere oppdateringer innenfor arbeidsrettsfeltet.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner