Arbeidsliv

Vårt arbeidsliv-team bistår med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innen alle sider av individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi har også betydelig erfaring med å bistå med ulike pensjonsrettslige spørsmål.

Arbeidsretten er i stadig utvikling og vi opplever en økende bevissthet knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Manglende overholdelse av de krav og forventninger som stilles til arbeidsgivere kan få betydelige konsekvenser. Samtidig er det sentralt å beholde en fleksibel og effektiv bemanning og drift for å forbli konkurransedyktig.

Wiborg Reins arbeidsrettsadvokater har lang erfaring og bakgrunn både fra advokatvirksomhet, domstolene, arbeid for organisasjoner i arbeidslivet og som internadvokater i ulike virksomheter. Vi kan derfor tilby bistand tilpasset hver enkelt klient og bidra til at ulike utfordringer løses på en effektiv og fornuftig måte.

Vår arbeidsrettsgruppe er integrert i det brede fagmiljøet i Wikborg Rein og jobber ofte tett sammen med andre kompetansegrupper for å sikre et best mulig sammensatt team til våre klienter.

Vi bistår flere av de største arbeidsgiverne i Norge, både innen det private og offentlig samt internasjonale virksomheter.

Kompetanse

Vi tilbyr bistand innen alle sider av et arbeidsrettens område, deriblant har vi omfattende erfaring med:

 • Arbeidsavtaler
 • Arbeidstidsspørsmål
 • Alternative tilknytningsforhold som innleie, konsulent- og oppdragsavtaler
 • Pensjonsspørsmål
 • Incentivordninger
 • Konkurransebegrensninger
 • Oppsigelser, nedbemanning og permittering
 • Omorganisering
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskriminering
 • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene , herunder Arbeidsretten
 • Arbeidsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner og sammenslåinger
 • Kollektiv arbeidsrett, herunder tolkning av tariffavtaler og tvistespørsmål, kommunikasjon tillitsvalgte mv.
Kontaktpersoner
Profile image of Kjersti Borgen
Specialist Counsel
E-post kbo@wr.no

Les våre artikler om Arbeidsliv

Cover image of article "Arbeidsrettsoppdatering første kvartal 2023"
11.04.2023

Arbeidsrettsoppdatering første kvartal 2023

Det skjer stadig endringer innenfor arbeidsretten. Flere nye regler har allerede trådt i kraft i år, og det er ventet flere i løpet av det kommende året.

Cover image of article "Lovendringer knyttet til arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern"
26.03.2023

Lovendringer knyttet til arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern

Stortinget har nylig vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvaret i konsern, og de nye lovendringene trer i kraft 1. januar 2024.

Cover image of article "Endringer arbeidsgivere må kjenne til"
26.01.2023

Endringer arbeidsgivere må kjenne til

Det skjer for tiden betydelige endringer på det arbeidsrettslige området og det kan være vanskelig å ha en fullstendig oversikt. Vi gir en oppsummering av de viktigste hendelsene innenfor arbeidsretten i siste del av 2022 samt hvilke endringer som trer i kraft i 2023.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner