Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsliv

Vårt arbeidsliv-team bistår med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innen alle sider av individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi har også betydelig erfaring med å bistå med ulike pensjonsrettslige spørsmål.

Arbeidsretten er i stadig utvikling og vi opplever en økende bevissthet knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Manglende overholdelse av de krav og forventninger som stilles til arbeidsgivere kan få betydelige konsekvenser. Samtidig er det sentralt å beholde en fleksibel og effektiv bemanning og drift for å forbli konkurransedyktig.

Wiborg Reins arbeidsrettsadvokater har lang erfaring og bakgrunn både fra advokatvirksomhet, domstolene, arbeid for organisasjoner i arbeidslivet og som internadvokater i ulike virksomheter. Vi kan derfor tilby bistand tilpasset hver enkelt klient og bidra til at ulike utfordringer løses på en effektiv og fornuftig måte.

Vår arbeidsrettsgruppe er integrert i det brede fagmiljøet i Wikborg Rein og jobber ofte tett sammen med andre kompetansegrupper for å sikre et best mulig sammensatt team til våre klienter.

Vi bistår flere av de største arbeidsgiverne i Norge, både innen det private og offentlig samt internasjonale virksomheter.

Vi bistår med

 • Arbeidsavtaler
 • Arbeidstidsspørsmål
 • Alternative tilknytningsforhold som innleie, konsulent- og oppdragsavtaler
 • Pensjonsspørsmål
 • Incentivordninger
 • Konkurransebegrensninger
 • Oppsigelser, nedbemanning og permittering
 • Omorganisering
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskriminering
 • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene , herunder Arbeidsretten
 • Arbeidsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner og sammenslåinger
 • Kollektiv arbeidsrett, herunder tolkning av tariffavtaler og tvistespørsmål, kommunikasjon tillitsvalgte mv.
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Arbeidsliv

01.05.2024

Siste nytt innenfor arbeidsrett: Nye krav til arbeidsavtaler fra 1. Juli 2024

Det skjer stadig noe nytt innenfor arbeidsretten. I dette nyhetsbrevet ser vi nærmere på de siste oppdateringene og hvilke endringer som er i vente. Arbeidsgivere bør være særlig oppmerksomme på at det innføres nye regler fra 1. juli 2024, hvor det blant annet stilles strengere krav til arbeidsavtaler. Arbeidsgivere bør derfor sørge for å oppdatere sine arbeidsavtaler slik at de er i samsvar med de nye lovkravene.

03.01.2024

Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024

Nye regler om nedbemanning i konsern, grensedragningen mellom arbeidstakere og oppdragstakere, drøftingsplikt, seksuell trakassering mv.

06.11.2023

Høstens nyheter i arbeidsretten

Temperaturene kryper og vi nærmer oss siste innspurt av 2023. Gjennom høsten har det kommet flere oppdateringer innenfor arbeidsrettsfeltet.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner