Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsliv

Vårt arbeidsliv-team bistår med rådgivning, tvisteløsning og prosedyre innen alle sider av individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi har også betydelig erfaring med å bistå med ulike pensjonsrettslige spørsmål.

Arbeidsretten er i stadig utvikling og vi opplever en økende bevissthet knyttet til rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Manglende overholdelse av de krav og forventninger som stilles til arbeidsgivere kan få betydelige konsekvenser. Samtidig er det sentralt å beholde en fleksibel og effektiv bemanning og drift for å forbli konkurransedyktig.

Wiborg Reins arbeidsrettsadvokater har lang erfaring og bakgrunn både fra advokatvirksomhet, domstolene, arbeid for organisasjoner i arbeidslivet og som internadvokater i ulike virksomheter. Vi kan derfor tilby bistand tilpasset hver enkelt klient og bidra til at ulike utfordringer løses på en effektiv og fornuftig måte.

Vår arbeidsrettsgruppe er integrert i det brede fagmiljøet i Wikborg Rein og jobber ofte tett sammen med andre kompetansegrupper for å sikre et best mulig sammensatt team til våre klienter.

Vi bistår flere av de største arbeidsgiverne i Norge, både innen det private og offentlig samt internasjonale virksomheter.

Vi bistår med

 • Arbeidsavtaler
 • Arbeidstidsspørsmål
 • Alternative tilknytningsforhold som innleie, konsulent- og oppdragsavtaler
 • Pensjonsspørsmål
 • Incentivordninger
 • Konkurransebegrensninger
 • Oppsigelser, nedbemanning og permittering
 • Omorganisering
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Håndtering av varslingssaker, arbeidskonflikter og diskriminering
 • Tvisteløsning og prosedyre for domstolene , herunder Arbeidsretten
 • Arbeidsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner og sammenslåinger
 • Kollektiv arbeidsrett, herunder tolkning av tariffavtaler og tvistespørsmål, kommunikasjon tillitsvalgte mv.
Kontaktpersoner

Les våre artikler om Arbeidsliv

Cover image of article "Nyheter i arbeidsretten"
09.08.2023

Nyheter i arbeidsretten

Sommerferien er over for de fleste, og det er tilbake til arbeidshverdagen. Både før sommeren og gjennom sommerferien har det kommet flere oppdateringer innenfor arbeidsrettsfeltet.

Cover image of article "Endringer i anskaffelsesloven – styrkede virkemidler mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping"
11.07.2023

Endringer i anskaffelsesloven – styrkede virkemidler mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Nylige endringer i anskaffelsesloven, som trådte i kraft den 16. juni 2023, representerer et viktig første skritt i regjeringens arbeid med å etablere en Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Disse endringene gir utvidede forskriftshjemler for å fremme arbeids- og sosiale forhold, samt bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Cover image of article "Arbeidsrettsoppdatering første kvartal 2023"
11.04.2023

Arbeidsrettsoppdatering første kvartal 2023

Det skjer stadig endringer innenfor arbeidsretten. Flere nye regler har allerede trådt i kraft i år, og det er ventet flere i løpet av det kommende året.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner