Hopp til hovedinnholdet

Mer om Elisabeth

Elisabeth leder firmaets ESG, compliance- og krisehåndteringsteam. Hun kommer fra EY Norge hvor hun var partner fra 2011-2016 og ledet granskings- og compliance avdelingen ("Fraud Investigation & Dispute services"). Elisabeth har tidligere vært førstestatsadvokat i Økokrim bl.a. med ansvar for etterforsking og iretteføring av store og komplekse økonomiske straffesaker. Hun har betydelig prosedyreerfaring, både sivilrettslig og strafferettslig og har iretteført Økokrim-saker for alle rettsinstanser. Elisabeths faglige fokus er i dag tredelt: - Corporate compliance systemer med særlig fokus på anti-korrupsjon, anti-hvitvask, ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og sanksjoner/eksportkontroll; - Private granskinger og krisehåndtering for nasjonale og internasjonale selskaper, og - Strafferettslige forhold, særlig økonomiske kriminalitet og foretaksstraff