Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

  • Åpenhet i selskapsrapportering (Transparency in Corporate Reporting), Praktisk Økonomi og Finans, 2014
  • Styrets ansvar for å forebygge og avdekke misligheter (the Board's responsibility to prevent and detect fraud), Praktisk Økonomi og Finans nr. 2/2013
  • Internasjonale håndhevingstrender – krav til selskapenes tiltak mot korrupsjon (International enforcement trends - requirements for companies' efforts against corruption), Praktisk Økonomi og Finans nr. 4/2011
  • Bidragsyter til boken Konkurranseloven og EØS konkurranseloven med kommentarer (Commentary to the Competition Act and the EEA Competition Act), Evensens/Sæveraas (red), Gyldendal Norsk Forlag 2009
  • Anti-corruption Global Practice Guide, kapittel om norsk rett, Chambers 2024
  • International Comparative Legal Guide to Corporate Investigations, kapittel om norsk rett, ICLG 2024