Hopp til hovedinnholdet

Erfaring

Arbeidserfaring

2019
Partner, leder av compliance og krisehåndteringsteamet, Wikborg Rein, Oslo
20162019
Specialist Counsel, leder av compliance og krisehåndteringsteamet, Wikborg Rein, Oslo
20112016
Partner/advokat, leder av Fraud Investigation and Dispute Services, EY (Ernst & Young AS), Oslo
20072008
Direktør med særlig ansvar for etterforsking (engasjement i 18 mnd), Konkurransetilsynet, Bergen
20022011
Førstestatsadvokat, leder av subsidebedrageriteamet, Økokrim, Oslo
20002002
Juridisk direktør, Konkurransetilsynet, Oslo
19962000
Advokat, Orkla ASA, Oslo
19951996
Advokat, Hafslund Nycomed ASA, Oslo
19901995
Advokat, Wiersholm, Oslo
19891990
Dommerfullmektig, Nedre Romerike tingrett, Lillestrøm
19881989
"Visiting Lawyer", Blake, Cassels & Graydon, Toronto, Canada

Utdannelse

1988
Cand. Jur, Universitetet i Oslo
1987
Master i Europarett, College d'Europe, Brugge, Belgia

Verv

2019
Medlem, Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg