Espen Tverborgvik

Senioradvokat

Om Espen Tverborgvik

Espen Tverborgvik er senioradvokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområder for fiskeri og havbruk samt prosedyre.

Espen rådgir og bistår klienter i sjømatnæringen i privatrettslige og offentligrettslige saker, og bistår særlig i klagesaker for forvaltningen.

Som tidligere dommerfullmektig har Espen omfattende erfaring med rettergang innenfor en rekke ulike rettsområder, i tillegg til at han som advokat har ført saker for både jordskifterett, tingrett og lagmannsrett. I tillegg til alminnelig sivilprosess har Espen særlig erfaring med prosesser for insolvens- og konkursbehandling, og han bistår også som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2021 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2019 - 2021

  Dommerfullmektig, Hordaland tingrett

 • 2019

  Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2017 - 2018

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2015 - 2017

  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Bergen

 • 2015

  Stipendiat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2013 - 2014

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2017

  Advokatbevilling

 • 2015

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen