Hopp til hovedinnholdet

Mer om Filip

Filip er blant landets fremste eksperter på selskapsrett. Han er også dr. juris og professor II ved Universitetet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har blant annet publisert vitenskapelige arbeider med fokus på aksjonærkonflikter, styreansvar, Corporate Governance, tvangsinnløsning, offentlig eierskap og verdsettelse av selskaper. Filip har bred erfaring som lagdommer og som voldgiftsdommer. Videre har han arbeidet mye med reorganiseringer hvor valg av transaksjonsmodell har vært en viktig premiss. Filip har stått sentralt i arbeidet med endring av foretaksform for en rekke virksomheter med både offentlig og privat eierskap. I perioden 2009-2012 var Filip nestleder i Børsklagenemnda. I 2015 ble Filip oppnevnt i Statsråd til leder av Verdipapirlovutvalget. Lovutvalget har så langt levert ni NOU'er på finansmarkedsrettens område, senest NOU 2023:15 "Bærekraftsrapportering — Gjennomføring av direktivet om bærekraftsrapportering (CSRD)".