Oslo

Fredrik Hals

Fast advokat

Fredriks arbeid omfatter juridisk bistand til norske og internasjonale klienter i forbindelse med alle typer transaksjoner, herunder oppkjøp, fusjoner og fisjoner, egenkapitalinvesteringer, omorganiseringer og forretningssamarbeid.

Mobil
+47 45 28 14 06
E-post
fdh@wr.no
Kompetanse