Selskapsrett

Vår selskapsrettskompetanse skiller seg ut. Vi har Norges ledende eksperter på selskapsrett som kombinerer unik teoretisk kompetanse med erfaring og forståelse fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområdene.

Selskaper, spesielt aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene. 

Våre selskapsrettsadvokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett.  

Selskapsrettsteamet jobber tverrfaglig, blant annet med våre fagområder for M&A, tvisteløsning og kapitalforvaltning/regulatorisk, og jobber også tett med kapitalmarkedsgruppen og compliance.  

Vår selskapsrettslige spisskompetanse bidrar til effektiv og verdiskapende rådgivning. Når transaksjoner skal planlegges. er spisskompetanse avgjørende for å finne optimal selskapsstruktur/transaksjonsmodell som gir en vellykket kommersiell løsning.  Våre eksperter på selskapsrett jobber blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, aksjonæravtaler og kapitalstruktur. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner.

Vi etablerer systemer for effektiv og verdiskapende styring og ledelse av selskaper (corporate governance), og tilbyr work-shops for styrer og toppledergrupper som gir kunnskap om og trening i oppfølging av løpende forpliktelser og ansvar. Vi rådgir også i den løpende forvaltningen av selskaper, herunder ved planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, avtaler mellom selskap og en nærstående part, kapitalisering og forsvarlig egenkapital, utforming av lederlønns- og utbyttepolitikk.  

Selskapsrettsadvokatene våre arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter, minoritetsvern og på spørsmål knyttet til verdsettelse, blant annet ved innløsning og utelukkelse.    Vi har bred erfaring fra tvisteløsning i saker som gjelder forkjøpsrett, samtykkekrav, selskapsrettslig omgåelse/gjennomskjæring og tvangsinnløsning.

Selskapsrettsgruppen har unik erfaring knyttet til rådgivning om statlig og offentlig eierskap. 

Kompetanse

Våre selskapsrettsspesialister er viktige rådgivere ved:   

  • Planlegging av transaksjoner
  • Gjennomføring av transaksjoner
  • Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
  • Løpende forvaltning av selskaper
  • Forebygge og løse aksjonærkonflikter
  • Tvisteløsning
  • Granskning av aksjeselskaper
Kontaktpersoner
Profile image of Filip Truyen
Partner
E-post ftr@wr.no
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no

Les våre artikler om Selskapsrett

Cover image of article "Life after subsidies in the  offshore wind market in China"
30.05.2023

Life after subsidies in the offshore wind market in China

Offshore wind power is a promising renewable energy source that can help the world achieve its carbon neutrality goals and China is one of the world’s largest offshore wind markets. However, the Chinese offshore wind sector is changing, especially after the government subsidies for offshore wind projects were phased out at the end of 2021.

Cover image of article "Launch of offshore wind tenders for Sørlige Nordsjø II and Utsira Nord"
30.05.2023

Launch of offshore wind tenders for Sørlige Nordsjø II and Utsira Nord

On 29 March 2023, the Norwegian Government announced the opening of Norway’s first offshore wind tenders in the areas Sørlige Nordsjø II and Utsira Nord.

Cover image of article "Emission allowances trading"
30.05.2023

Emission allowances trading

The European carbon market has grown substantially since its start in 2005. With the extension of the EU ETS to include the shipping sector, and an annual reduction of more than 4% of the overall number of emission allowances in the market, the price is expected to rise. This means an increased need and interest amongst stakeholders to understand how trading with emission allowances is regulated.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner