Hopp til hovedinnholdet

Selskapsrett

Vår selskapsrettskompetanse skiller seg ut. Vi har Norges ledende eksperter på selskapsrett som kombinerer unik teoretisk kompetanse med erfaring og forståelse fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområdene.

Selskaper, spesielt aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene. 

Våre selskapsrettsadvokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett.  

Selskapsrettsteamet jobber tverrfaglig, blant annet med våre fagområder for M&A, tvisteløsning og kapitalforvaltning/regulatorisk, og jobber også tett med kapitalmarkedsgruppen og compliance.  

Vår selskapsrettslige spisskompetanse bidrar til effektiv og verdiskapende rådgivning. Når transaksjoner skal planlegges. er spisskompetanse avgjørende for å finne optimal selskapsstruktur/transaksjonsmodell som gir en vellykket kommersiell løsning.  Våre eksperter på selskapsrett jobber blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, aksjonæravtaler og kapitalstruktur. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner.

Vi etablerer systemer for effektiv og verdiskapende styring og ledelse av selskaper (corporate governance), og tilbyr work-shops for styrer og toppledergrupper som gir kunnskap om og trening i oppfølging av løpende forpliktelser og ansvar. Vi rådgir også i den løpende forvaltningen av selskaper, herunder ved planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, avtaler mellom selskap og en nærstående part, kapitalisering og forsvarlig egenkapital, utforming av lederlønns- og utbyttepolitikk.  

Selskapsrettsadvokatene våre arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter, minoritetsvern og på spørsmål knyttet til verdsettelse, blant annet ved innløsning og utelukkelse.    Vi har bred erfaring fra tvisteløsning i saker som gjelder forkjøpsrett, samtykkekrav, selskapsrettslig omgåelse/gjennomskjæring og tvangsinnløsning.

Selskapsrettsgruppen har unik erfaring knyttet til rådgivning om statlig og offentlig eierskap. 

Vi bistår med

  • Planlegging av transaksjoner
  • Gjennomføring av transaksjoner
  • Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
  • Løpende forvaltning av selskaper
  • Forebygge og løse aksjonærkonflikter
  • Tvisteløsning
  • Granskning av aksjeselskaper
Kontaktpersoner
Profile image of Filip Truyen
Partner
E-post ftr@wr.no
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no

Les våre artikler om Selskapsrett

18.04.2024

Recent developments, including new US sanctions restricting imports of aluminium, copper and nickel and wind-down of General License on Venezuela

In this sanctions alert we seek to summarise recent developments relating to Norwegian, EU, UK and US sanctions, including US and UK prohibitions on import of certain Russian-origin metals, wind-down of transactions related to oil and gas sector operations in Venezuela, EU's minimum rules for prosecution of and penalties for violating EU sanctions, and the implementation of the EU's 12th and 13th package of sanctions against Russia into the Norwegian Ukraine Regulation.

05.04.2024

WR ESG Alert: Shell appeals landmark climate ruling while EU members agree on Corporate Sustainability Due Diligence Directive

In this month's ESG alert, we describe Shell's appeal against a landmark climate ruling, the approval by EU members of a revised version of the Corporate Sustainability Due Diligence Directive as well as recent EU climate initiatives and proposals to align Norwegian climate regulations with EU standards

27.03.2024

Wikborg Rein again top ranked across all 20 practice areas in Legal 500

We are particularly excited to note that as many as 79 of our lawyers have been commended for their outstanding contributions within their respective fields.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner