Hopp til hovedinnholdet

Selskapsrett

Vår selskapsrettskompetanse skiller seg ut. Vi har Norges ledende eksperter på selskapsrett som kombinerer unik teoretisk kompetanse med erfaring og forståelse fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområdene.

Selskaper, spesielt aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene. 

Våre selskapsrettsadvokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett.  

Selskapsrettsteamet jobber tverrfaglig, blant annet med våre fagområder for M&A, tvisteløsning og kapitalforvaltning/regulatorisk, og jobber også tett med kapitalmarkedsgruppen og compliance.  

Vår selskapsrettslige spisskompetanse bidrar til effektiv og verdiskapende rådgivning. Når transaksjoner skal planlegges. er spisskompetanse avgjørende for å finne optimal selskapsstruktur/transaksjonsmodell som gir en vellykket kommersiell løsning.  Våre eksperter på selskapsrett jobber blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, aksjonæravtaler og kapitalstruktur. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner.

Vi etablerer systemer for effektiv og verdiskapende styring og ledelse av selskaper (corporate governance), og tilbyr work-shops for styrer og toppledergrupper som gir kunnskap om og trening i oppfølging av løpende forpliktelser og ansvar. Vi rådgir også i den løpende forvaltningen av selskaper, herunder ved planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, avtaler mellom selskap og en nærstående part, kapitalisering og forsvarlig egenkapital, utforming av lederlønns- og utbyttepolitikk.  

Selskapsrettsadvokatene våre arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter, minoritetsvern og på spørsmål knyttet til verdsettelse, blant annet ved innløsning og utelukkelse.    Vi har bred erfaring fra tvisteløsning i saker som gjelder forkjøpsrett, samtykkekrav, selskapsrettslig omgåelse/gjennomskjæring og tvangsinnløsning.

Selskapsrettsgruppen har unik erfaring knyttet til rådgivning om statlig og offentlig eierskap. 

Vi bistår med

  • Planlegging av transaksjoner
  • Gjennomføring av transaksjoner
  • Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
  • Løpende forvaltning av selskaper
  • Forebygge og løse aksjonærkonflikter
  • Tvisteløsning
  • Granskning av aksjeselskaper
Kontaktpersoner
Profile image of Filip Truyen
Partner
E-post ftr@wr.no
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no

Les våre artikler om Selskapsrett

16.05.2024

EU ETS: New Standard Template from BIMCO and Key Considerations

Following the inclusion of shipping in the EU's emissions trading system on 1 January 2024, the focus is now shifting to the practical aspects of compliance with the regulations, including monitoring, reporting, and surrendering of allowances.

14.05.2024

Skattenyheter i revidert nasjonalbudsjett 2024

Regjeringen fremmet i dag revidert nasjonalbudsjett ved Meld. St. 2 (2023–2024) og Prop. 103 LS (2023–2024). Den største nyheten på skattefronten er at det ikke foreslås noen større endringer.

10.05.2024

Norway has signed agreement which ensures international cooperation on the operation of autonomous ships

Norway has signed an agreement with the United Kingdom, Belgium, Denmark and the Netherlands to facilitate cooperation on the international operation of autonomous ships. The agreement is particularly aimed at the operation of autonomous ships in the North Sea basin, including ships for inspection and maintenance of existing and future offshore wind installations.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner