Hopp til hovedinnholdet

Selskapsrett

Vår selskapsrettskompetanse skiller seg ut. Vi har Norges ledende eksperter på selskapsrett som kombinerer unik teoretisk kompetanse med erfaring og forståelse fra de mest sentrale kommersielle virksomhetsområdene.

Selskaper, spesielt aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, utgjør fundamentet i norsk og internasjonalt næringsliv. God innsikt i lover, regler og praksis er helt avgjørende for en optimal strukturering og styring av selskapene. 

Våre selskapsrettsadvokater har et bredt og sammensatt erfaringsgrunnlag innen både norsk og utenlandsk selskapsrett.  

Selskapsrettsteamet jobber tverrfaglig, blant annet med våre fagområder for M&A, tvisteløsning og kapitalforvaltning/regulatorisk, og jobber også tett med kapitalmarkedsgruppen og compliance.  

Vår selskapsrettslige spisskompetanse bidrar til effektiv og verdiskapende rådgivning. Når transaksjoner skal planlegges. er spisskompetanse avgjørende for å finne optimal selskapsstruktur/transaksjonsmodell som gir en vellykket kommersiell løsning.  Våre eksperter på selskapsrett jobber blant annet med salgs- og kjøpsavtaler, aksjonæravtaler og kapitalstruktur. Vi har særlig kompetanse knyttet til planlegging og gjennomføring av fusjoner og fisjoner.

Vi etablerer systemer for effektiv og verdiskapende styring og ledelse av selskaper (corporate governance), og tilbyr work-shops for styrer og toppledergrupper som gir kunnskap om og trening i oppfølging av løpende forpliktelser og ansvar. Vi rådgir også i den løpende forvaltningen av selskaper, herunder ved planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, avtaler mellom selskap og en nærstående part, kapitalisering og forsvarlig egenkapital, utforming av lederlønns- og utbyttepolitikk.  

Selskapsrettsadvokatene våre arbeider daglig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter, herunder håndhevelse av eierrettigheter, minoritetsvern og på spørsmål knyttet til verdsettelse, blant annet ved innløsning og utelukkelse.    Vi har bred erfaring fra tvisteløsning i saker som gjelder forkjøpsrett, samtykkekrav, selskapsrettslig omgåelse/gjennomskjæring og tvangsinnløsning.

Selskapsrettsgruppen har unik erfaring knyttet til rådgivning om statlig og offentlig eierskap. 

Vi bistår med

  • Planlegging av transaksjoner
  • Gjennomføring av transaksjoner
  • Eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)
  • Løpende forvaltning av selskaper
  • Forebygge og løse aksjonærkonflikter
  • Tvisteløsning
  • Granskning av aksjeselskaper
Kontaktpersoner
Profile image of Filip Truyen
Partner
E-post ftr@wr.no
Profile image of Ole Andenæs
Partner
E-post oea@wr.no

Les våre artikler om Selskapsrett

Cover image of article "Environmental, Social and Governance (ESG) alert"
29.09.2023

Environmental, Social and Governance (ESG) alert

We are pleased to announce the launch of our monthly ESG alert service, where we will provide updates on topics of relevance under the ESG umbrella, including but not limited to:

Cover image of article "We are ­further ­strengthening our ­London office"
27.09.2023

We are ­further ­strengthening our ­London office

With 17 new lawyers joining our London Office, we are expanding our English law capability for international dispute resolution and financing projects.

Cover image of article "Hvem er ansvarlig når bruk av AI leder til skade?"
21.09.2023

Hvem er ansvarlig når bruk av AI leder til skade?

Kunstig intelligens (AI) er i ferd med å revolusjonere måten vi utfører oppgaver på, fra å diagnostisere pasienter, til å kjøre biler eller svare på eksamensoppgaver. Den økende bruken av AI har et enormt potensial og kan forenkle og forbedre både dagligdagse og samfunnskritiske oppgaver. Men AI kan også ha flere uheldige konsekvenser.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner