Hopp til hovedinnholdet

Mer om Gisken

Gisken bistår med tvisteløsning og rådgivning på flere sjørettslige områder, som blant annet omfatter problemstillinger knyttet til sjøforsikring, certepartier, begrensningsfond og alminnelige kontraktsrettslige spørsmål. Hun har erfaring med tvisteløsning for ordinære domstoler og voldgift samt arbeid knyttet til havarihåndtering. Gisken har særlig kompetanse om spørsmål knyttet til klasseselskapers erstatningsansvar for brudd på offentligrettslig regelverk om skipssikkerhet og skrev masteroppgave om temaet.