Hopp til hovedinnholdet

Mer om Hedvig

Hedvig er blant landets ledende selskapsrettsjurister, og leder Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett og firmaets selskapsrettsgruppe. Hun har en juridisk doktorgrad (Ph.D.) i selskapsrett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hedvig rådgir klienter ved alle typer M&A- og kapitalmarkedstransaksjoner, både på planleggingsstadiet (transaksjonsstruktur), underveis (forhandlinger, transaksjonsdokumenter) og i etterkant (styrings-/ledelsesstruktur, etablering av styrende dokumenter (retningslinjer og policies), samt i alle typer tvister knyttet til aksjeselskaper (hvor Hedvig også opptrer som prosessfullmektig), herunder aksjonærtvister, granskninger og styreansvar. Hedvig er betrodd selskapsrettsrådgiver for en rekke selskaper (styret og administrasjon), hvor hennes inngående og oppdaterte kunnskap om gjeldende selskapslovgivning og praktiske erfaring gjør henne ikke bare til en effektiv juridisk rådgiver men også til en strategisk sparringsparter. Rådgivningen til Hedvig omfatter konkrete vurderinger av rekkevidden til sentrale aksjerettslige regler som f.eks. habilitet, nærstående avtaler, konserninterne avtaler, oppkjøpsfinansiering, konsernetableringer og lån mellom selskap og aksjonær. Hedvig har også omfattende erfaring med etablering av bl.a. formelle eier- og ledelsestrukturer, herunder interne retningslinjer og planer, politikk for godtgjørelse til ledende ansatte, strukturer for generasjonsskifter og planlegging og ledelse av generalforsamlinger. Hun er en mye brukt kurs- og foredragsholder i regi av Advokatforeningen, Juristenes Utdanningssenter og Scandinavian Executive Institute/INSEAD, og tilbyr klienter oppdaterings-/innføringskurs i alle aksjerettslige temaer. Hun tilbyr også nyhetsbrev om regelendringer/aktuelle problemstillinger, og innsiktsartikler. Hedvig har selv flere styreverv, herunder i et børsnotert selskap og i en stiftelse, og hun har fullført en styreutdanning ved INSEAD som rommet finans og beslutningsteori. Dette bidrar til Hedvigs kommersielle og strategiske forståelse.