Heidi Ann Vestvik-Bruknapp

Fast advokat

Om Heidi Ann Vestvik-Bruknapp

Heidi Ann er spesialisert innen fiskeri og havbruk, og har særlig erfaring med å bistå fiskeriselskaper og havbruksselskaper med komplekse regulatoriske spørsmål.

Rådgivningen til fiskeriselskaper omfatter søknadsprosesser i forbindelse med generasjonsskifter, samt utredninger av alle regulatoriske spørsmål i slike prosesser. Innenfor havbruksrett har hun særlig kompetanse innenfor regelverket om unntaksvekst i trafikklyssystemet og tillatelser til særlige formål. Heidi Ann har også arbeidet en del med rådgivning knyttet til EU sitt dyrehelseregelverk og har derfor god erfaring med regulatoriske som oppstår i forbindelse med mistanke og påvisning av listeførte fiskesykdommer.

Heidi Ann ble i april 2022 rangert som "Rising Star" innenfor fiskeri og havbruk i Legal500.

Arbeidserfaring
 • 2023 -

  Fast advokat, Wikborg Rein, Bergen

 • 2019 - 2022

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein Advokatfirma AS, Bergen

 • 2019

  Oppgaveskrivende masterstudent, Skatteetaten

 • 2017 - 2018

  Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen

 • 2011 - 2012

  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

Utdannelse
 • 2021

  Advokatbevilling

 • 2014 - 2019

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2010 - 2013

  Bachelor i sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen