Henrik Andreas Begby

Advokatfullmektig

Om Henrik Andreas Begby

Henrik er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Hans arbeid omfatter generell selskapsrettslig rådgivning til både norske og internasjonale klienter, samt rådgivning i forbindelse med ulike typer transaksjoner, herunder oppkjøp, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre M&A-transaksjoner.

Henrik har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2022, med spesialisering innen selskapsrett.

Arbeidserfaring
 • 2022 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2022

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020 - 2021

  Trainee, Diverse advokatfirmaer

Utdannelse
 • 2017 - 2022

  Master i rettsvitenskap, Universitet i Bergen

 • 2021

  Utveksling, University of Southampton