Hopp til hovedinnholdet

Mer om Herman

Herman er leder for Shipping Offshore-avdelingens tvisteteam i Oslo samt global leder for Maritime and Offshore Emergency Response Team. Han har møterett for Høyesterett og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Herman er rangert av Chambers and Partners, Legal 500 og Finansavisen. Legal 500 har bemerket at han er "the go-to person for international maritime disputes, specifically casualty claims and marine insurance issues", "always has a practical solution to solve a tricky issue" og at han er "calm, knowledgeable and a steady pair of hands". Han er en av de ledende advokatene innen internasjonal sjørett og sjøforsikringsrett. Herman har særlig erfaring med skipsulykker, der han bistår norske og utenlandske klienter, herunder P&I-klubber, kaskoassurandører, rederier og andre i forbindelse med etterforskning og håndtering av havarier i Norge og rundt i verden slik som berging, vrakfjerning, forurensning, kollisjoner, grunnstøtninger, branner og lasteskader. Han bistår også med håndtering av krav og rettsprosesser i forbindelse med slike hendelser. Han har omfattende erfaring med dekningsspørsmål under P&I-, kasko-, krigs- og lasteforsikring, reassuranse, direktekrav, jurisdiksjon og lovvalg, samt certepartitvister. Han er en av få eksperter på autonome skip. Herman har betydelig erfaring med tvisteløsning som advokat og tidligere som dommer. Han har prosedert flere saker for Høyesterett og har opptrådt som mekler en rekke ganger og er en erfaren forhandler. Han har arbeidet ved firmaets kontorer i Oslo, London og Kobe, Japan. Herman har tidligere vært dommerfullmektig ved Oslo tingrett og Drammen tingrett, samt vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, der han skrev avhandling om befraktning som er publisert i Nordisk Institutt for Sjøretts tidsskrift MarIus. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, har mastergrad i sjørett fra King's College London og har deltatt på Harvard Law School's Program of Instruction for Lawyers (Negotiation). Herman er ofte foredragsholder på norske og internasjonale konferanser. Han underviser for Sjøassurandørenes Centralforenings (Cefor) Claims Forum og har i flere år undervist ved Nordisk Institutt for Sjørett. Han publiserer jevnlig sjørettslige og sjøforsikringsrettslige artikler i norske og internasjonale tidsskrifter. Herman er en av redaktørene i firmaets Shipping Offshore Update.