Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

  • "Gard Guidance on Maritime Claims and Insurance", 2013, Assuranceforeningen Gard, Richard Williams. Contributed to parts of the book
  • "Tiden for skipets ankomst i lastehavnen ved reisebefraktning. Særlig om befrakterens krav på erstatning og kansellering ved sen ankomst”, MarIus nr. 322 (2004)
  • “Entire agreement clauses in commercial agreements”, Spesialavhandling King's College London
  • "Cancellation clauses in voyage charter parties", i Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2005
  • Karnov Lovkommentar til sjøloven kapittel 17 om felleshavari (medforfatter Oskar Otterstrøm)
  • Karnov Lovkommentar til sjøloven kapittel 18 II om undersøkelse av sjøulykker (medforfatter Nina M. Hanevold-Sandvik)
  • Karnov Lovkommentar til sjøloven kapittel 16 om berging (medforfatter Sindre Slettevold)