Hopp til hovedinnholdet

Mer om Jørgen

Jørgen har betydelig erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning. Han jobber med prosedyre og rådgivning innen komplekse kontraktstvister, herunder særlig IT- og teknologirelaterte tvister, i tillegg til erstatningssaker og saker relatert til fast eiendom. Gjennom sin bakgrunn hos Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor har Jørgen også en omfattende offentligrettslig erfaring, blant annet med rådgivning i skjæringsfeltet mellom juss og politikk. Jørgen er spesialisert innen sivilprosess, et tema han har undervist i og skrevet både bok og flere artikler innenfor. Jørgen har møterett for Høyesterett og har ført saker for norske domstoler på alle nivåer, i tillegg til flere internasjonale domstoler. Fra Legal500: ‘Jørgen Vangsnes has an intuitive understanding of complex questions and complicated cases. He is sharp and strong on delivery, a very cherished adviser and priceless support.’ ‘Jørgen Vangsnes is an exceptionally skilled lawyer.’