Hopp til hovedinnholdet

Mer om Kaare Andreas

Kaare Andreas er leder av firmaets virksomhetsgruppe Industri, Tvisteløsning og Offentlig Virksomhet. Hans praksis omfatter i første rekke konfliktløsning og prosedyreoppdrag, blant annet i skatte- og avgiftssaker, ansvarssaker, selskapsrettssaker samt alminnelig kontraktsrett og erstatningsrett. Kaare Andreas arbeider også med forvaltningsrett og har håndtert en rekke regulatoriske og miljørettslige saker både overfor forvaltningen og for domstolene. Han har vært leder for Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett og sitter for tiden i hovedstyret i Advokatforeningen. Kaare Andreas har betydelig prosedyreerfaring for alle domstoler, herunder har han ført en rekke saker for Høyesterett. Han har representert klienter i voldgiftssaker, og han brukes som voldgiftsdommer. Han har også omfattende erfaring med internasjonale voldgiftssaker. Saker som har gått under ICC Rules of International Arbitration eller SCC Arbitration Rules. I sin internasjonale praksis har han eksempelvis bistått europeiske kjøpere av gass i prisrevisjoner med produsenter av norsk gass i saker. Han har også internasjonal erfaring med å bistå parter i såkalte post M&A disputes (både garantikrav under aksjekjøpsavtaler (SPA) og fusjonsavtaler (BCA)) og i tvister knyttet til aksjonæravtaler. Kaare Andreas skriver jevnlig artikler i fagtidsskrifter og -bøker. Han er medforfatter på boken "Ærede rett. Kræsjkurs i sakførsel", som er en håndbok for sakførsel i domstolene. Han er anerkjent innen området prosedyre og tvisteløsning i Chambers Global og Chambers Europe, og han er anerkjent samme sted for sin kompetanse på skatterett. "I think Kaare Andreas Shetelig is the top name in Norway" - Chambers Global 2023.