Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

 • Medforfatter, Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel, Universitetsforlaget 2019
 • Medlem av offentlig utvalg som leverte NOU 2019: 15, Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
 • Bokanmeldelse av Erik Magnus Boe, "Forsvarlig forvaltning", i Advokatbladet 4/2019
 • "Rettskraft", Jussens Venner 5/2016
 • Medforfatter og ansvarlig for oppdatering av informasjon om Norges Bilaterale Investeringsavtaler på Oxford University Press Investment Claims nettside (2015)
 • "Rettslig interesse", Jussens Venner 4/2015
 • "Voldgiftsspråk – særlig om engelsk i norsk voldgift" i Borgar H. Berg og Ola Ø. Nisja (red.), Avtalt prosess – Voldgift i praksis, Universitetsforlaget 2015
 • Encyclopaedia of International Commercial Litigation, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)
 • Enforcement of Foreign Judgements, Norway chapter (Wolters Kluwer Law & Business 2015)
 • Overprøving av voldgiftsdommer: Henger Norge etter? i Lov og Rett, 10/2014
 • Norsk Lovkommentar: Tvisteloven kapittel 21 og 22
 • "Gjennomskjæring til gunst for skattyter" i Festskrift til Frederik Zimmer (2014)
 • "Saksbehandlingsfeil og ugyldighet: Betydningen av feils innvirkning på et forvaltningsvedtaks gyldighet" i Festskrift til Erik Boe (2013)
 • "Når enmannsaksjeselskapet glemmer å tegne yrkesskadeforsikring for sin eneste ansatte – Rt. 2010 side 93" i Tidsskrift for Erstatningsrett nr. 3/2010
 • "Post M&A disputes in a Norwegian context", i MarIus 515:2019, særhefte om Norwegian Arbitration Day
 • Artikkel om Tidal-saken (stat-investor-tvist)
 • GAR Investment Treaty Arbitration: Norway