Oslo

Kaja Austgulen

Advokatfullmektig

Kajas arbeid omfatter primært rådgivning i forbindelse med ulike typer transaksjoner, herunder salg og oppkjøp, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre M&A-transaksjoner.

Mobil
+47 45 20 24 68
E-post
kau@wr.no
Kompetanse