Kaja Austgulen

Advokatfullmektig

Om Kaja Austgulen

Kaja er tilknyttet firmaets fagområde for M&A. Hennes arbeid omfatter generell selskapsrettslig rådgivning til både norske og internasjonale klienter, samt rådgivning i forbindelse med ulike typer transaksjoner, herunder oppkjøp, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre M&A-transaksjoner.

Kaja har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2020, med spesialisering innen børs- og verdipapirrett.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2020

  Praktikant, Regjeringsadvokaten

 • 2020

  Mastergradsstipendiat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2017 - 2020

  Trainee, diverse advokatfirmaer

 • 2019

  Saksbehandler, Depot Retail, DNB ASA

 • 2018

  Trainee, Statens Vegvesen

Utdannelse
 • 2018 - 2020

  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

 • 2019

  Utveksling, Bond University, Australia

 • 2015 - 2018

  Bachelor i rettsvitenskap, Høgskolen i Innlandet