Hopp til hovedinnholdet

Mer om Kaja

Kajas arbeid omfatter primært rådgivning i forbindelse med ulike typer transaksjoner, herunder salg og oppkjøp, fusjoner/fisjoner, emisjoner og andre M&A-transaksjoner. Hun bistår også norske og internasjonale klienter med annen selskapsrettslig rådgivning, herunder i forbindelse med konserninterne omorganiseringer. Kaja har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2020, med spesialisering innen børs- og verdipapirrett. Hun skrev sin masteroppgave om forbudet mot markedsmanipulasjon under EUs Markedsmisbruksforordning (MAR).