Hopp til hovedinnholdet

Mer om Karoline Moen

Karoline er spesialisert i arbeidsrett og har svært god erfaring med rådgivning til ulike arbeidsgivere innenfor et bredt spekter av ulike bransjer. I tillegg har Karoline god erfaring med arbeidsrettslige forhandlinger og tvisteløsning for domstolene. Karoline bistår ledere og HR-ansatte i nasjonale og internasjonale virksomheter, med rådgivning i alle type spørsmål relatert til håndteringen av virksomhetens ansatte, herunder utforming av arbeidsavtaler, spørsmål om arbeidstid, ferie, midlertidige ansettelser og innleie, oppfølging av personalsaker mv. Rådgivningen til arbeidsgivere omfatter i stor utstrekning bistand i ulike arbeidsrettslige prosesser, som nedbemanninger, individuelle oppsigelser, omorganisering, virksomhetsoverdragelser, og i forbindelse med transaksjoner. Karoline har særlig erfaring med håndtering av arbeidsrettslige konflikter, herunder arbeidsrettslige tvister for domstolene, og har tidligere arbeidet som dommerfullmektig ved Bergen tingrett. Karoline har også god erfaring med håndtering av varslingsaker og granskninger. Karoline ble april 2024 rangert som "Rising star" innen arbeidsrett i Legal500.