Bergen

Martin H. Bryde

Senioradvokat

Martin er spesialist på fiskeri- og havbruksrett, og jobber med regulatoriske problemstillinger, kontrakter og transaksjoner.