Martin H. Bryde

Senioradvokat

Om Martin H. Bryde

Martin H. Bryde jobber som senioradvokat, og er tilknyttet kompetansegruppen for fiskeri og havbruk. Han er spesialist på fiskeri- og havbruksrett, og jobber med regulatoriske problemstillinger, kontrakter og transaksjoner. Martin har lang erfaring som avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Der ledet han en rekke lovgivningsprosesser innenfor fiskeri og havbruk, og jobbet tett med politisk ledelse.

Martin jobber også med regulatoriske problemstillinger og transaksjoner innenfor andre bransjer - og da særlig med et fokus på offentligrettslige rammebetingelser, myndighetstillatelser samt byråkratiske- og politiske prosesser.

Arbeidserfaring
 • 2021 -

  Senioradvokat, Wikborg Rein

 • 2020 - 2021

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Bergen

 • 2009 - 2020

  Avdelingsdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet

 • 2006 - 2009

  Rådgiver/seniorrådgiver, Fiskeri- og kystdepartementet

 • 2004 - 2005

  Forsker, Fridtjof Nansens Institutt

 • 2002 - 2003

  Vitenskapelig assistent, Fridtjof Nansens Institutt

 • 1998

  Korporal, H. M. Kongens Garde

Utdannelse
 • 2021

  Advokatbevilling

 • 2019

  Byråkratprogrammet 2019, Forsvarets Høgskole

 • 2016

  Samspill og ledelse, AFF

 • 1996 - 2003

  Cand.jur., Universitetet i Oslo

Verv
 • 2018

  Medlem av referansegruppen i forskningsprosjektet om rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen

 • 2017

  Medlem av fagutvalget for fiskeri og havbruk, Juristenes Utdanningssenter

Publikasjoner
 • 2015

  Licencing and Permit Requirements: Norway, Legal Regimes for Environmental Protection: Governace for Climate Change and Ocean Resourses, Koch, Kønig, Sanden and Verheyen (eds.), Brill Nijhoff, p. 259.

 • 2007

  Access to and protection of aquaculture genetic resources - Structures and strategies in Norwegian aquaculture, Olesen, Rosendal, Tvedt, Bryde, Bentsen, Aquaculture 272S1 (2007), Elsevier, pp. S47-S61

 • 2006

  Access to and Legal Protection of Aquaculture Genetic Resources - Norwegian Perspectives, Rosendal, Olesen, Bentsen, Tvedt, Bryde, The Journal of World Intellectual Property (2006) Vol. 9, no. 4, Blackwell, pp. 392–412

 • 2004

  Plant and Animal Variety: The Variety Exceptions of the European Patent Organisation and the European Community”, Bryde, FNI Report 4/2004