Simen Lium

Partner

Om Simen Lium

Fra 1. juli 2022 er Simen i en lengre forskningspermisjon fra Wikborg Rein, med hensikt å gjøre akademisk arbeid og fullføre en doktorgrad (ph.d.) innen arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Simen Lium er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og er leder for firmaets team for arbeidsrett. Simen har en master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 2006, med spesialisering innen arbeids- og pensjonsrett.

Simen arbeider til daglig med et bredt spekter av arbeids-, kontrakts- og pensjonsrettslige problemstillinger. Hans arbeid omfatter til enhver tid både rådgivning av norske og internasjonale klienter innenfor ulike bransjer i privat og offentlig sektor, utredningsarbeid og tvisteløsning gjennom forhandlinger og prosedyre for domstolene. Han skriver også arbeids- og pensjonsrettslige publikasjoner og holder kurs for klienter og studenter ved Universitetet i Oslo.

Simen er anerkjent for sitt arbeid som arbeidsrettsadvokat i blant annet Chambers, Legal 500 og Finansavisen.

Arbeidserfaring
 • 2017 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2013 - 2016

  Senioradvokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2010 - 2012

  Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2007 - 2009

  Advokatfullmektig, Wikborg Rein, Oslo

 • 2006

  Trainee, Div. advokatfirmaer

 • 2004 - 2005

  Daglig leder, Stiftelsen Frokostkjelleren

 • 2003 - 2005

  Saksbehandler, Juss-Buss, Sosial- og arbeidsrettsgruppen

Utdannelse
 • 2009

  Advokatbevilling

 • 2006

  Master i rettsvitenskap (Masteroppgave: "Pensjoner og virksomhetsoverdragelse"), Universitetet i Oslo

Verv
 • 2017

  Medlem, Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett

 • 2013 - 2015

  Tidligere styremedlem valgt av og blant de ansatte i Wikborg Rein Advokatfirma

Publikasjoner
 • 2016

  "Pensjoner i et nøtteskall", Gyldendal forlag

 • 2014

  Bidragsyter til boken 100 næringseiendomstips, Wikborg Rein

 • 2010

  "Omstillingslova snaue tre år etter ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver", Arbeidsrett nr. 3/4

 • Bidragsyter innen norsk rett til Verdensbankens årlige publikasjon "Doing Business" gjennom flere år

 • Wikborg Reins arbeidsrettsteam gir hver uke ut "Ukens arbeidsrettstips"