Hopp til hovedinnholdet

Mer om Sindre

Sindre rådgir norske og utenlandske redere, assurandører og andre i den maritime næringen, særlig innen shipping/offshore. Han har særlig erfaring med grenseoverskridende tvister og har vært delaktig i både institusjonelle (ICC, SCC, LCIA, LMAA og NOMA) og ad hoc voldgiftssaker. Sindre har også bistått med etterforskning og håndtering av skipsulykker i Norge og internasjonalt. Sindre er master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo og har i tillegg hatt opphold ved Institute of Maritime Law, University of Southampton. Han er kvalifisert som advokat/solicitor både i Norge og i England & Wales.