Oslo

Sofie Vikse

Specialist Counsel

Sofie arbeider med å bistå selskaper og kreditorer med finansiell restrukturering, sikring av kreditorinteresser og andre insolvensrettslige spørsmål, herunder tvangsfullbyrdelse.