Hopp til hovedinnholdet

Næringseiendom

Vårt team innenfor næringseiendom består av høyt kvalifiserte spesialister som jobber med transaksjoner, utviklingsprosjekter og løpende bistand knyttet til denne bransjen.

Vi har kompetanse i alle relevante juridiske fagfelt, inkludert kontraktsrett, selskapsrett, finansiering, plan- og bygningsrett, tomtefeste, skatt- og merverdiavgift og konkurranserett. Vårt team innenfor næringseiendom samarbeider sømløst med firmaets øvrige kompetanseområder for å sikre at alle aspekter ved oppdraget blir vel ivaretatt. Dette gjelder særlig finansiering og det finansregulatoriske feltet, men også offentligrettslige regelverk, personvern, arbeidsrett og andre fagfelt som våre klienter møter i sin virksomhet. Vi har et eget team som jobber med entreprise og byggekontrakter som du finner her, og som samarbeider tett med næringseiendomsteamet i utviklingsprosjekter.

Vi bistår klienten med eiendommen gjennom hele livsløpet fra kjøp, via utvikling og til salg. Vårt stabilt høye transaksjonsvolum gir oss god innsikt i markedspraksis både når det gjelder eiendomstransaksjoner og leieforhold. Denne kompetansen er svært viktig for å forstå dynamikken og lykkes i kommersielle forhandlinger under skiftende markedsforhold og rammebetingelser.

Flere av våre advokater er topprangerte i kategorien næringseiendom, både i norske kåringer og hos internasjonale ratingbyråer.

Gjennom god prosjektledelse og bruk av digitale verktøy som en naturlig del av vår arbeidshverdag sikrer vi effektiv prosjektgjennomføring både innenfor eiendomsutvikling og eiendomstransaksjoner.

Vi bistår med

  • Eiendomstransaksjoner, inkludert forward-transaksjoner, sale-lease-back mv.
  • Leiekontraktsforhandlinger
  • Eiendomsutvikling
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Etablering av ulike former for samarbeid/joint ventures
  • Aksjonæravtaler
  • Skatt og avgift
  • Finansiering
  • PropTech
  • GDPR
Kontaktpersoner

Grønne bygg

Taksonomien definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål. For bygninger knytter kriteriene seg til fire aktiviteter: (1) oppføring av nye bygninger, (2) anskaffelse av eiendom, (3) rehabilitering av eksisterende bygninger og (4) miljøtiltak i eksisterende bygninger.

Taksonomien gjør det økonomisk gunstig å investere i bygge- og renovasjonsprosjekter som oppfyller taksonomiens nærmere spesifiserte kriterier. Dette gir både byggeselskapet og investeringsselskapet insentiver til å prioritere slike prosjekter.

Taksonomien har allerede fått, og vil utvilsomt fortsette å få, konsekvenser for bygg- og eiendomssektoren. Vi følger utviklingen av regelverket og initiativene for grønne bygg tett. Dersom du ønsker en gjennomgang av din bedrift, og hvordan bedriften er rustet for å imøtegå disse kravene, står vårt team klare for å bistå deg.

Les våre artikler om Næringseiendom

16.03.2022

Wikborg Rein topprangert i Chambers Europe 2022

Vi er svært glade for at vi også i 2022 har tatt et steg opp i Chambers Europe, den årlige advokatguiden for Europas ledende advokatfirmaer.

08.03.2020

Søknadspliktig bruksendring

Endret bruk av byggverk, helt eller delvis, kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, selv om eventuelle fysiske endringer i seg selv ikke innebærer et søknadspliktig byggetiltak.

01.03.2020

Endringer i aksjeloven § 3-8

Aksjeloven § 3-8 oppstiller særskilte saksbehandlingskrav ved inngåelse av enkelte avtaler mellom et selskap og dets nærstående parter. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar 2020.

Abonner på nyhetsbrev og invitasjoner