Tormod Ludvik Nilsen

Partner

Om Tormod Ludvik Nilsen

Tormod L. Nilsen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder firmaets Energiavdeling. Han arbeider selv primært med rådgivning og transaksjoner for norske og internasjonale kraftselskaper og finansielle investorer innenfor vannkraft, vindkraft, nett og nye teknologier. Nilsen har ledet en rekke transaksjoner og energiprosjekter de siste årene, herunder oppkjøp, kraftkjøpsavtaler, finansiering, utvikling og strukturering av prosjekter innenfor vind- og vannkraft samt distribusjon (nett). 

Fra 2012-2016 var Nilsen advokat og managing partner ved firmaets Shanghai-kontor. Nilsen er i dag en av landets fremste eksperter på rådgivning for selskaper med virksomhet i og eksponering mot Kina. Han har vært rådgiver i en rekke prosjekter for norske selskaper i Kina innenfor ulike industrier (særlig energi og ny teknologi, shipping og leverandørindustri). Nilsen har også spesialkompetanse med kjøp og salg av virksomheter og selskaper (M&A) med kinesiske parter.

Nilsen holder jevnlig foredrag ved konferanser og universiteter i Norge og utenlands, og er dessuten veileder og sensor ved Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring
 • 2016 -

  Partner, Wikborg Rein, Oslo

 • 2015 - 2016

  Managing Partner, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2013 - 2016

  Advokat/Chief Representative, Wikborg Rein, Shanghai

 • 2012 - 2013

  Advokatfullmektig / Fast advokat, Wikborg Rein, Oslo

 • 2009 - 2011

  Seniorrådgiver, Ledelsens sekretariat, Forsvarsdepartementet

 • 2009

  Juridisk rådgiver, Forsvarsdepartementet

 • 2005 - 2008

Utdannelse
 • 2011

  Advokatbevilling

 • 2004

  Cand. Jur., Universitetet i Bergen

Utvalgte prosjekter
 • Establishment of Hydro Volt AS, Energi

 • Establishment of European battery business, Energi

 • Offshore wind Norway

 • Onshore wind power

 • Onshore wind power

 • Acquisition of foreign hydrogen business