Etterlengtet avklaring om EU-taksonomien og norske bygg

Norsk eiendomsbransje har lenge etterlyst avklaringer rundt hvordan kravene til bærekraftige bygg i EUs taksonomi skal forstås i Norge. Nå gir endelig Kommunal- og distriktsdepartementet viktig veiledning om begrepene primærenergibehov og nesten nullenergibygninger i Norge. Dermed går også startskuddet for jakten på taksonomigodkjenning i norsk eiendomssektor.

Det har lenge vært klart at EUs taksonomiforordning (EU/2020/852), også omtalt som klassifiseringsforordningen eller bare taksonomien, ville få betydning for norsk eiendomsbransje. Taksonomien, som trådte i kraft i Norge 1. januar 2023, definerer hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter for investeringsformål. Formålet med taksonomien er å flytte mest mulig kapital mot grønne investeringer.

For at et nybygg at defineres som bærekraftig, stiller EUs taksonomi krav om at byggets "primærenergibehov" skal være 30 % lavere enn "nullenergibygninger". For renoveringer kreves det at renoveringen resulterer i en reduksjon av "primærenergibehovet" på minst 30 prosent.

Norge har frem til nå manglet norske versjoner av disse begrepene. Årsaken til dette er at Norge aldri implementerte bygningsenergidirektivet av 19. mai 2010 (Direktiv 2010/31/EU). Det er disse begrepene veilederen klarlegger.

For primærenergibehov presiserer veilederen at det "skal det legges til grunn en faktor på 1,0 for alle energibærere" ettersom "energibruken i norske bygninger i all hovedsak er fornybar". Dette innebærer at alle energikilder likestilles, og at det heller ikke skilles mellom hvordan bygget varmes opp.

Kravene for Nesten nullenergibygninger angis å kunne måles basert på energirammene benyttet i TEK17, som da altså er levert energi målt i kWh/m2 oppvarmet BRA per år. Konsekvensen av dette er at en vil kunne regne inn egenprodusert energi ved f.eks. solceller.

Minstesatsene som vil gjelde for taksonomisertifisering er følgende:

Småhus, inkl. fritidsboliger

86 + 1600/m2 oppvarmet BRA

Boligblokk

67

Barnehage

129

Kontorbygning

76

Skolebygning

91

Universitet/høyskole

84

Sykehus

165 (212 uten varmegjenvinning av ventilasjonsluft)

Sykehjem

163 (204 uten varmegjenvinning av ventilasjonsluft)

Hotellbygning

159

Idrettsbygning

142

Forretningsbygning

162

Kulturbygning

123

Lett industri/verksteder

113 (138)

Fremdeles er imidlertid ikke alle uklarheter løst: For taksonomiens kriterier om «Anskaffelse og eierskap av bygninger», er det et krav om at bygget har energimerke A eller er blant de bygninger som har 15 og 30 prosent lavest primært energibehov.

Enovas energimerke samsvarer ikke med taksonomiens, og det eksisterer ikke noe oversikt over de beste byggene i Norge. Dette er utfordringer som fremdeles må løses for en fullstendig tilpasning av taksonomien til Norges eiendomsbransje.

Det er likevel ingen tvil om at kriteriene som er oppstilt bør og vil måtte hensyntas av utbyggere og entreprenører som bedriver aktiviteter som omfattes av taksonomien allerede nå.

Utbyggere bør rigge nye og eksisterende kontrakter for nybygg og rehabiliteringer etter kravene i taksonomien dersom en ønsker å oppnå taksonomiens varslede fordeler i form av billigere lån og større kapitaltilgang. Entreprenører bør inneha kompetansen til å prosjektere, utføre og dokumentere bygg i samsvar med kravene i taksonomien.

Les flere artikler om bærekraft

 • Bærekraft, Finansiering, Kapitalforvaltning

  2022

  SFDR og Taksonomien trer i kraft i Norge 1. januar 2023

  Tirsdag 20. desember 2022 ble det i statsråd vedtatt at lov om bærekraftig finans, som gjennomfører EU forordning 2019/2088 Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") og forordning 2020/852 Taksonomiforordningen ("Taksonomien"), skal settes i kraft 1. januar 2023.

 • Fornybar energi, Bærekraft, Havvind

  2022

  Norwegian Government Launches Tender Rules for Offshore Wind

  On 6 December 2022 the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (the "Ministry") announced that it intends to open the offshore wind tenders for phase one of the Sørlige Nordsjø II area and for the Utsira Nord area in the first quarter of 2023, and published the proposed criteria and format for the tenders.

 • Bærekraft, Shipping Offshore, Teknologi og digitalisering, Fornybar energi og infrastruktur, Havindustrier, Arbeidsrett, Prosedyre

  2022

  Med One Ocean Expedition fra Singapore til Jakarta: – En opplevelse for livet!

  For våre medarbeidere Kamilla Hope Kleppenes og Ingrid Weltzien ble den eksotiske tokten med Statsraad Lehmkuhl i Sørøst-Asia noe de sent vil glemme. Les deres reisebrev og se de flotte bildene fra den fantastiske turen!