Bergen

Vegard Fosso Smievoll

Advokatfullmektig

Vegard arbeider primært med entrepriserettslige problemstillinger. Han bistår med løpende rådgivning og tvisteløsning i bygg- og anleggsprosjekter.